SZLAK PIESZY „IM. I WARSZAWSKIEJ DYWIZJI KAWALERII”
 
Drawsko Pom - Gudowo - Lubieszewo - Zatonie - Żabinek - Wierzchowo - Będlino - Sośnica – Świerczyna – Wielboki – Iłowiec.
 
Oznakowany kolorem niebieskim
Długość szlaku 52 km,
 
Trasa szlaku przebiega południowym skrajem Pojezierza Drawskiego. Wzdłuż jeziora
Lubie i jeziora Busko w okolicy ŻABINKA, a za WIERZCHOWEM przez lesiste tereny
Równiny Wałeckiej.
Tędy wiodła droga bitewna w walce o przełamanie Wału Pomorskiego I Warszawskiej
Dywizji Kawalerii wchodzącej w skład I Armii Wojska Polskiego. Ostatnia, historyczna szarża polskiej jazdy miała miejsce pod miejscowością BORUJSKO (obecnie ŻEŃSKO) na południe od WIERZCHOWA.
 
Szlak na całej długości przejezdny rowerem
 
0,0 km Początek szlaku ma miejsce przy dworcu PKP w DRAWSKU POMORSKIM (budynek
murowany z 1880r). Połączenia kolejowe ze STARGARDEM SZCZECIŃSKIM i w
kierunku na SZCZECINEK - CHOJNICE. Tu też znajduje się dworzec PKS. Od dworca
podążamy w kierunku centrum miasta ul. St. Moniuszki. Dochodzimy do skrzyżowania
ul. Złocieniecką. Podążając w lewo, mijamy z prawej strony eklektyczny budynek Sądu
Rejonowego (1903r), następnie siedzibę Starostwa Powiatowego. Wchodzimy w ul.
Piłsudskiego mając po lewej stronie eklektyczny (1920r) budynek banku
zaprojektowany przez światowej sławy architekta Waltera Gropiusa.
 
0,9 km Po prawej stronie mijamy Punkt Informacji Turystycznej (siedziba Oddziału PTTK), a po drugiej stronie XIX - wieczny budynek Ośrodka Kultury. W jego ścianie frontowej
wmontowana została tablica z 1965r upamiętniająca nadanie mieszczącej się tu
bibliotece imienia Stefana Żeromskiego. Przechodzimy przez mostek na odnodze
Drawy i za skrzyżowaniem z ul. Pocztową mijamy centrum handlowe (dawniej Zakłady
Odzieżowe, Drawa). Przez most na Drawie (prawobrzeżny dopływ Noteci, znany szlak
kajakowy) dochodzimy do pl. Konstytucji, po prawej mijamy głaz z tablicą
upamiętniającą 700-lecie (1927 - 1997) Drawska Pomorskiego.
 
1,3 km Skręcamy w lewo w ul. Sikorskiego (deptak) i mijamy gotycki Kościół p.w.
Zmartwychwstania Pańskiego z XV w. Jest to budowla halowa, oszkarpowana, z
prezbiterium trójbocznym i kwadratową wieżą z ośmiobocznym hełmem ostrosłupowo
- piramidalnym. Na uwagę zasługują ostrołukowe, gotyckie portale, a szczególnie nad
bocznymi wejściami do nawy, zdobione terakotą o motywach roślinnych i
bestiariuszami. Wewnątrz wyposażenie barokowe, m.in. ołtarz główny (1706r) z
obrazem MB.Częstochowskiej oraz najstarszy zabytek ruchomy - granitowa
kropielnica z XVI w. Za Kościołem skręcamy w lewo w ul. Obrońców Westerplatte.
Mijamy modernistyczny budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 (na kalenicy ośmioboczna
wieżyczka z latarnią i hełmem dzwonowym). W ścianie frontowej znajduje się tablica
metalowa upamiętniająca nadanie im. mjr Henryka Sucharskiego, w elewacji
południowej - zegar słoneczny. Przy dwóch czołgach na postumentach skręcamy w
prawo, przechodzimy przez mostek na Drawie i wchodzimy do parku miejskiego im. F.
Chopina. Po lewej - parterowy budynek Stanicy wodnej i Kawiarni :"Słoneczna", po
prawej XIX - wieczny budynek dawnego przedszkola z szachulcową górną częścią
ryzalitu. Obecnie mieści się tu Drawskie Centrum Edukacyjne. Idąc aleją parkową
mijamy amfiteatr, następnie - za skrętem w lewo na skrzyżowaniu parkowych alejek -
pomnikowy dąb szypułkowy o obw. 505 cm. oraz siedem głazów różnej wielkości. Na
największym, umieszczonym w środku, wyryto napis: "MEGALIT TEN JEST
ŚLADEM POSTAWIONYM NA PRZEŁOMIE LAT, WIEKÓW I TYSIĄCLECI W
JUBILEUSZOWYM 2002R. N.E. PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DRAWSKA
POMORSKIEGO". Pod tym głazem umieszczono "kapsułę czasu". W parku rosną
głównie drzewa rodzime - jesiony, wiązy, klony, kilka sosen wejmutek, ponadto dwie
sosny czarne. Przez mostek na Drawie wychodzimy na ul. Staszica i kierujemy się w
prawo, a następnie w lewo - w asfaltową aleję spacerową.
 
2,9 km Przechodzimy przez tory kolejowe i przy stadionie MKS "Drawa" i schodzimy w prawo w drogę polną (ul. Okrzei). Obniżamy się do misy jeziora Okra, które obchodzimy od zachodu. Przechodzimy kolejno obok pojedynczych zabudowań, przez mostek na
strumyku polną drogą obok transformatora. Po lewej stronie otwiera się widok na
jezioro.
 
4,8 km Przed gospodarstwem rolnym skręcamy w prawo na południe, obchodzimy podmokłą łąkę i za nią, w lewo pod górę, drogą polną podążamy w kierunku południowo -
wschodnim (uwaga brak znaków!!!) Po trzech kilometrach marszu wychodzimy na
szosę na skraju GUDOWA i kierujemy się do centrum miejscowości. 50 m dalej, z
prawej strony dochodzą znaki zielone szlaku pieszego i znaki czerwone i żółte szlaku
rowerowego. Od momentu wyjścia na drogę GUDOWO - LUBIESZEWO do
polany „Lisówka” szlak przebiega wspólnie z czerwonym szlakiem rowerowym
wokół jeziora Lubie. Za skrzyżowaniem z drogą dojazdową do ośrodka
wypoczynkowego „Relax” nad jez. Lubie (powierzchnia 1439 ha, głęb. 46 m. na
szlaku kajakowym Drawy) dochodzimy do przystanku PKS GUDOWO. Szlak wiedzie
przez miejscowość główną drogą.
 
7,3 km Po lewej mijamy szkołę podstawową, a następnie dochodzimy do neogotyckiego
kościoła p.w. św. Barbary (z początku XVII w.) bez prezbiterium,, z wieżą
szachulcową, oszalowaną, o konstrukcji słupowej. Wewnątrz barokowy ołtarz główny
z 1712 r, przed kościołem lipa drobnolistna i mogiła z końca XIX w o żeliwnej płycie
nagrobnej w ogrodzeniu, z prawej - grupa trzech lip drobnolistnych. Za wsią z prawej
strony znajduje się ośrodek wypoczynkowy i pole biwakowe, dalej dawny cmentarz
ewangelicki. Teraz szlak prowadzi drogą wysadzaną topolami przez pola w kierunku
południowo - wschodnim.
 
8,3 km Po 1 km marszu schodzimy w prawo z szosy w polną drogę wysadzaną okazałymi
drzewami. Przed młodnikiem sosnowym przecinamy drogę dojazdową do ośrodka
wypoczynkowego "Zacisze" nad jeziorem Lubie. Mijamy kolejne zagajniki i przez pola
wychodzimy na dochodzącą z lewej strony szosę z DRAWSKA POMORSKIEGO DO
LUBIESZEWA. Na skraju wsi LUBIESZEWO z lewej strony dochodzą znaki czarne.
Po prawej stronie znajduje się hodowla pstrąga nad jeziorem Lubie, następnie sklep.
 
15,4 km Szlak wprowadza nas do centrum miejscowości obok przystanku PKS, przydrożnego krzyża i budynku kawiarni. Stąd idąc 100 m w prawo można dojść do barokowego kościoła jednonawowego z 1687r z trójbocznym prezbiterium. Nad nawą szachulcowa wieża z hełmem zwieńczonym ostrosłupową latarnią. Wewnątrz znajduje się barokowa ambona i ołtarz główny. Naprzeciw kościoła stoi szkoła podstawowa, a przy niej
pensjonat pod szczupakiem, dalej nieudostępniony do zwiedzania zespół dworsko -
parkowy z początku XX w. (teren prywatny). Szosa asfaltowa odchodzi tutaj w lewo w
kierunku ZŁOCIEŃCA, a szlak prowadzi dalej prosto drogą na południowy - wschód.
Podążamy przez pola mijając z prawej zaniedbany park, następnie ośrodek wędkarski
nad jeziorem Lubie z polem biwakowym. Dalej przy drodze widzimy kilka grup głazów
narzutowych. Mijamy z prawej pojedyncze zabudowania, następnie odchodzącą w
prawo drogę dojazdową do ośrodka wypoczynkowego "Lubie" z polem namiotowym.
Na rozwidleniu dróg kierujemy się w prawo i przez las obniżamy się do jeziora Lubie.
Przechodzimy przez teren Młodzieżowego Ośrodka Zdrowego Życia "Zatonie" pod
zarządem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Na terenie ośrodka sprzęt pływający,
plaża, wieża treningowa (alpinistyczna) i most wiszący dla dzieci. Ośrodek dysponuje
86 miejscami noclegowymi w budynku, campingiem oraz polem namiotowym na 2000
2 miejsc. Po opuszczeniu ośrodka wchodzimy na drogę przez którą przepływa wartki
strumyk. Następnie odchodzimy od jeziora Lubie wznosząca się drogą leśną. Na
pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, 400 m za dochodzącą z lewej strony drogą
z Lubieszewa mijamy po prawej uroczysko - grupę 6-ciu wiekowych buków.
 
21,9 km Przez las wychodzimy na ogrodzoną polanę w miejscu zwanym Lisówka i jej skrajem wzdłuż ogrodzenia, odchodzimy z drogi w lewo. Drogą leśną, następnie przez pola, wychodzimy na dochodzącą z prawej strony szosę ze STAREJ STUDNICY i skręcamy
w nią w lewo.
 
24,8 km Obok cmentarza wchodzimy do ŻABINKA. Na cmentarzu znajduje się mogiła
zamordowanego w 1947r. sołtysa Piotra Żyguły. Mijamy przystanek PKS i budynek
szkoły. Z kolejnego zakrętu w lewo widoczny jest klasycystyczny sześcioboczny
kościół z XIX w p.w. św. Stanisława. Trasa prowadzi przez wieś na północ. Z prawej
strony mijamy remizę strażacką z wieżą, następnie sklep spożywczy i naprzeciw
okazały budynek mieszkalny z początku XX wieku (nr 44). 3 km na południe od
ŻABINKA można dojść do wsi ŻEŃSKO. Znana ona była do 1945r jako Borujsko,
które wzmiankowane było po raz pierwszy w 1337r. Zimą 1945r ciężkie boje o
zdobycie wsi i pobliskiego lotniska polowego toczyli tu polscy żołnierze z I armii WP.
Dwukrotne próby zdobycia wsi - przeprowadzone 11 i 14 lutego - nie dały rezultatów.
Dopiero szarża ułanów 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii w dniu 1 marca złamała
opór broniących się oddziałów niemieckich. Atak ułanów przeszedł do historii jako
ostatnia szarża polskiej kawalerii. Za wsią po prawej stronie do szosy dochodzi
północny skraj niewielkiego, bardzo wąskiego jeziora Busko. Przecinamy szosę
ZŁOCIENIEC-MIROSŁAWIEC, przechodzimy przez tory kolejowe, mając po lewej
stronie bazę PKP. Przez niewielki lasek sosnowy docieramy do WIERZCHOWA
mijając po lewej stronie Zakłady Karne. Po prawej stronie za polem, widoczny jest
komin cegielni. Mijamy po prawej stronie bloki osiedla mieszkaniowego, za
skrzyżowaniem sklepy spożywcze, następnie przystanek PKS i naprzeciw kawiarnię.
Teraz szlak skręca łukiem w prawo. Od tego miejsca na wprost można dojść do
dwunawowego, neogotyckiego kościoła p.w. św. Wojciecha z 1891 r. Na uwagę
zasługuje pięciokondygnacyjna wieża z hełmem piramidalnym wybudowana w
narożniku południowo-wschodnim, nad nawą boczną. Przed kościołem usytuowany
jest głaz z dwiema tablicami pamiątkowymi. Pierwsza jest poświęcona bohaterom
poległym w walce z faszyzmem, a druga - stoczonym w dniach 2-3 marca 1945r.
walkom z wojskami hitlerowskimi I Armii WP w operacji pomorskiej. Za kościołem
na postumencie figura Serca Jezusowego z 1960r. Po lewej stronie mijamy pawilon
restauracyjny "Relax", ciąg sklepów i na skraju wsi - mając po prawej stronie najpierw
cmentarz ewangelicki, następnie obecny katolicki - skręcamy z asfaltu w lewo drogą
prowadząca skrajem lasu. Przecinamy drogę dojazdową do widocznego po lewej stronie
gospodarstwa i wzdłuż poręby, następnie przez łąki dochodzimy do lasu i skręcamy w
prawo. Na następnym skrzyżowaniu dróg leśnych kierujemy się na wschód. Teraz droga
prowadzi nad wysoką skarpą wąskiej i bagnistej doliny, a dalej przez las obok
pojedynczych zabudowań. Dochodzimy do skrzyżowania, na którym skręcamy w
prawo.
 
34,8 km Docieramy do pierwszych zabudowań wiejskich miejscowości BĘDLINO. Przed torami skręcamy w lewo i wzdłuż nich, mając po lewej stronie las sosnowy, wychodzimy na
szosę CZAPLINEK-MIROSŁAWIEC. Skręcamy w prawo przez tory kolejowe przy
przystanku PKP SOŚNICA. Za torami znajduje się tartak Zakładów Przemysłu
Drzewnego.
 
38,2 km Do wsi wchodzimy mijając cmentarz, po przeciwnej stronie, którego znajduje się
jednonawowy kościół z kaplicą boczną bez prezbiterium i wieży wybudowany w 1980
r. następnie za -kościołem, przy sklepie spożywczym - skręcamy w lewo w drogę polną.
Jeżeli przy sklepie spożywczym pójdziemy prosto to dojdziemy do skrzyżowania z szosą
3 ZŁOCIENIEC - OTRZEP, gdzie znajduje się przystanek PKS, w pobliżu niego głaz z
tablicą upamiętniający walki w dniach 12.02-2.03.45r. o przełamanie Wału
Pomorskiego. Szlak wiedzie na wschód przez zagajniki i pola, następnie wzdłuż
podmokłych łąk do nasypu z przejazdem kolejowym. Schodzimy z nasypu i docieramy
do skrzyżowania z przydrożnym krzyżem na skraju ŚWIERCZYNY. Mijając
eklektyczny budynek przedszkola dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w prawo.
Przy wiejskiej ulicy po prawej stronie odnajdujemy neoklasycystyczny dwór, za nim bar
"Drzewiarz", następnie - w głębi - szkołę tysiąclatkę z tablicą poświęconą 84 ułanom
którzy polegli w walkach 13-19.02.1945r. pod ŚWIERCZYNĄ, WIELBOKAMI I
SOŚNICĄ. Szkoła nosi nazwę im. I Warszawskiej Dywizji Kawalerii (tablica
pamiątkowa). Po drugiej stronie ulicy znajduje się neoklasyczny kościół salowy p.w.
MB Różańcowej z 1830r. salowy bez wyodrębnionego prezbiterium i wieży. Za nim jest
przystanek PKS. Dochodzimy do kolejnego skrzyżowania i przy pomniku
poświęconym walkom 18 p. p. 6 DP w dn. 2.03.1945r. o wyzwolenie Świerczyny
skręcamy w lewo. Dalej trasa szlaku prowadzi drogą śródpolną w kierunku
południowo-wschodnim. Przed widocznymi zabudowaniami skręcamy w prawo.
 
46,3 km Przez most na Świerczyńcu wchodzimy do WIELBOKÓW. Na skrzyżowaniu z
przydrożnym krzyżem, wiejską drogą podążamy w lewo, obok przystanku PKS i sklepu
spożywczego. Idąc w przeciwnym kierunku (400m) od skrzyżowania w prawo można
dojść do transformatora z wmurowaną tablicą upamiętniającą 43 kawalerzystów
poległych w walkach w dn. 13-19.02.1945r. Przy drodze zabytkowe chałupy
szachulcowe - nr 25 i 27. Wychodzimy ze wsi i drogą przez łąki nad wpadającym do
Dobrzycy Świerczyńcem docieramy do lasu. Droga wiedzie w kierunku południowowschodnim płaskim, zalesionym terenem.
 
47,5 km Po wyjściu na rozległą polanę (przed nami zabudowania wsi RUDKI) odchodzimy
skrajem lasu w lewo i dalej podążamy drogą przez las sosnowy. Po lewej stronie
mijamy położony wśród lasu nad Świerczyncem zajazd "Leśny Dwór" i przez most na
rzece wychodzimy na szosę CZAPLINEK - WAŁCZ.
 
52,0 km Przy przystanku PKS IŁOWIEC kończy się nasz szlak - dalej wędrować można
mającym tu początek czarnym szlakiem w kierunku Nadarzyc i głównej pozycji Wału
Pomorskiego.
 

«Maj» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.