POWIAT DRAWSKI

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Pl. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 363 34 64
fax 094 363 20 23
e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl
www.powiatdrawski.pl
 
Powiat Drawski położony jest w południowo-wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego na Pojezierzu Drawskim. Od północy graniczy z Powiatem Świdwińskim, od wschodu - z Powiatem Szczecineckim, od południa - z Powiatami: Wałeckim i Choszczeńskim, a od zachodu - z Powiatem Stargardzkim. Powiat Drawski składa się z czterech gmin miejsko-wiejskich: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec oraz dwóch gmin wiejskich: Ostrowice i Wierzchowo.
 
Obszar ten pod względem ukształtowania i rzeźby powierzchni jest zróżnicowany. Charakteryzuje się licznymi wzniesieniami i dolinami polodowcowymi. Klimat regionu należy do umiarkowanych; o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Z uwagi na bliskość i zasobność zbiorników wodnych oraz dużą powierzchnię lasów charakteryzuje się dużą wilgotnością powietrza. Na obszarze Powiatu Drawskiego położonych jest szereg jezior, przepływa tędy wiele małych rzek i innych naturalnych cieków wodnych, które nie stwarzają zagrożenia powodziowego.
Największą rzeką przepływającą przez teren Powiatu jest Drawa wraz z licznymi jej dopływami. Położenie działu wodnego sprawia, że rzeka ta płynie ku południowemu zachodowi. W środkowej części Powiatu, w pasie Pojezierza Drawskiego, występują liczne jeziora, z których największe to: Drawsko, Siecino i Lubie. Powierzchnia Powiatu wynosi 1.772 km2, w tym 46 % stanowią obszary leśne, blisko 6 % wody powierzchniowe, 34 % użytki rolne. Pozostałe grunty, takie jak grunty zabudowane i zurbanizowane, drogi oraz nieużytki, zajmują 14% powierzchni powiatu. Powiat Drawski zamieszkuje ok. 62.000 mieszkańców. Walory turystyczne gmin wchodzących w skład Powiatu sprawiają, że w okresie letnim liczba ludności zdecydowanie zwiększa się nawet do 40%. Gospodarka Powiatu Drawskiego reprezentowana jest przez takie branże jak: rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze; w przemyśle dominują branże: drzewna, odzieżowa i budowlana. W widoczny sposób rozwija się rzemiosło i drobna wytwórczość. Przestrzenne rozmieszczenie ośrodków gospodarczych skupia się głównie wokół miast powiatu: Złocieńca, Drawska Pomorskiego, Czaplinka i Kalisza Pomorskiego. Występują tu zakłady przetwórstwa mięsnego, budownictwa, przemysłu wydobywczego i ceramicznego, przemysłu elektrotechnicznego oraz odzieżowego. Najbardziej zaś rozwiniętą gałęzią przemysłu jest na tym terenie przemysł drzewny. Na terenie Powiatu działa ponad 3000 podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w takich branżach jak przemysł, budownictwo, transport, handel, gastronomia i usługi. Powiat posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg zapewniających dojazdy do wszystkich miejscowości leżących w jego granicach. Drogami krajowymi są dwa ciągi komunikacyjne przecinające Powiat w kierunkach wschód/zachód. Są to, droga nr 20 (Stargard Szcz. - Drawsko Pom. - Gdynia) oraz droga nr 10 (Przejście graniczne w Lubieszynie - Płońsk). Drogi wojewódzkie przebiegające przez teren powiatu, to droga nr 175 (Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski), nr 173 (Połczyn Zdrój - Drawsko Pomorskie) oraz nr 163 (Kołobrzeg - Wałcz).
 
 

Pokaż Miejscowości na większej mapie

«Lipiec» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.