GMINA OSTROWICE
Urząd Gminy w Ostrowicach
78-506 Ostrowice
tel. 094 361 52 26
fax. 094 361 52 27
e-mail ugostrowice@post.pl
www.ostrowice.pl
 
Gmina Ostrowice administracyjnie wchodzi w skład Województwa Zachodniopomorskiego w Powiecie Drawskim. w gminie zamieszkuje ok.2,7 tyś osób, Średnia gęstość zaludnienia to zaledwie 18 osób na 1 km2. Gmina zajmuje obszar 150,42 km2 w środkowej części województwa. Geograficznie obszar gminy Ostrowice wchodzi w skład Pojezierza Drawskiego - jednej z największych jednostek fizjograficznych Pojezierza Zachodniopomorskiego. Tutaj przebiega także granica Drawskiego Parku Krajobrazowego.
 
Obszar gminy charakteryzuje się urozmaicona rzeźbą terenu z licznymi formami polodowcowymi. Dominującym typem krajobrazu jest młodoglacjalny, pagórkowaty pojezierny, poprzecinany dolinami i równinami. Przez obszar gminy przebiega główny wododział I rzędu, oddzielający zlewnię rzeki Regi od zlewni Drawy. Obszar całej gminy zasobny jest w wody powierzchniowe i wgłębne. Spośród najważniejszych wód płynących można zaliczyć rzeki: Koknę (23,9 km - prawy dopływ Drawy) oraz Rakoń (21 km - dopływ Kokny). Ponadto na terenie gminy występuje 20 jezior, z największym jeziorem Ostrowiec. Obszar gminy rozdziela duże jez. Siecino. Pozostałe jeziora występujące na obszarze gminy zlokalizowane są głównie w północno-zachodniej części. Oprócz tego znajduje się tutaj mnóstwo małych oczek wodnych. Gmina Ostrowice w 31% pokryta jest lasami, które obfitują w runo leśne a także stanowią niewątpliwą atrakcję dla myśliwych. Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 173 relacji Drawsko Pomorskie-Połczyn Zdrój. Przez teren Ostrowic przechodzą ponadto pozostałe szlaki komunikacyjne łączące miejscowości gminy z innymi ośrodkami w powiecie i województwie.
 
Duże połacie obszarów cennych przyrodniczo, znajdujących się na terenie gminy, decyduje o bogactwie gatunkowym fauny. Spośród kręgowców występuje tu 38 % ryb, 66 % płazów, 55,5 % gadów, 66 % ptaków i 39 % ssaków w stosunku do wszystkich kręgowców Polski. Na terenie gminy znajduje się wpisanych do rejestru zabytków pięć parków w miejscowościach: Dołgie, Siecino, Grzybno, Borne oraz Gronowo. Ponadto rejestr zabytków obejmuje założenia parkowe i założenia dworsko - parkowe w następujących miejscowościach: Karpno, Tęczyn, Jelenino, Przytoń, Szczycienko oraz Szczytniki. Obecnie na terenie gminy Ostrowice występuje 18 obszarów (o pow. od 0,3 ha do 10,54 ha) - unikatowych zasobów środowiska, które planowane są do objęcia ochroną. Na terenie gminy Ostrowice znajduje się fragment utworzonego w 1979 roku Drawskiego Parku Krajobrazowego. Wzdłuż granicy Parku usytuowana jest strefa ochronna tzw. otulina. Właśnie w ramach Drawskiego Parku Krajobrazowego utworzono w 1996 roku rezerwat torfowiskowy "Zielone Bagna" o powierzchni 55,38 ha, zlokalizowany niedaleko miejscowości Smołdzięcino, w celu ochrony i zachowania wysokich wartości ekologicznych, biocenotycznych i unikatowych walorów przyrodniczych torfowiska. Na terenie gminy Ostrowice tą formą ochrony objęte są obecnie 23 obiekty: drzewa, grupy drzew oraz głazy granitowe.
 

Pokaż Miejscowości na większej mapie

«Lipiec» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.