Pokaż Miejscowości na większej mapie
 
OPISY MIEJSCOWOŚCI

BARWICE
miasto, siedziba Urzędu Miasta i Gminy (4 tys. mieszkańców) nad rzeką Gęsią (lewy dopływ Parsęty). Pierwsza wzmianka z 1286 r. Założone na prawie Lubeckim przed 1409 r. 
- kościół neogotycki p.w. św. Stefana z 1864 r. 
- ratusz z końca XIX w.
 
BIAŁOWĄS
- wieś w gminie Barwice. Własność pomorskiego rodu Glasenappów, następnie junkierskiej rodziny Rittbergów 
- kościół szachulcowy p.w. bł. Teresy Ledóchowskiej z 1689 r., W krypcie pod kościołem znajdują się rzeźbione barokowe trumny z lat 1647-1710 ze zmumifikowanymi zwłokami członków rodziny Glasenappów. 
- pałac neogotycki z XIX w. z witrażami herbowymi von Rittbergów i salą myśliwską. 
- park krajobrazowy z XIX w. z 1200-letnim dębem (obwód 8 m).
 
BIAŁY BÓR
- miasto, siedziba Urzędu Miasta i Gminy (2,2 tys. mieszkańców) pięknie rozpostarte na przesmyku, w dolinie między jeziorami Bielsko i Ławiczka. Lokowane na prawie chełmińskim w 1382 r. Stado Ogierów Skarbu Państwa z torem jeździeckim. Liceum Ogólnokształcące z językiem ukraińskim.
— neogotycki kościół pw. św. Michała Archanioła z 1878 r. z późno–barokowym ołtarzem,
— neogotycki gmach dawnego sądu grodzkiego z 1878 r.
— nowa cerkiew wyznania grecko–bizantyjskiego p.w. Narodzenia Najświętszej Matki Boskiej,
— nowy kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski.
 
BONIN
miejscowość w gminie Łobez. Znajduje się tu zakład treningowy Stada Ogierów.
 
BORNE SULINOWO
najmłodsze miasto w Polsce – siedziba Urzędu Miasta i Gminy (3 tys. mieszkańców), położone nad jeziorem Pile na terenie leśnego garnizonu opuszczonego w październiku 1992 r. przez jednostki armii rosyjskiej. Uroczyste otwarcie miasta nastąpiło 05.06.1993 r. zapoczątkowując nowy etap rozwoju w dziejach miasta.
 
BROCZYNO
duża wieś w gminie Czaplinek nad jeziorem Broczyno.
— neogotycki pałac z XIX w. z parkiem,
— kościół p.w. M. B. Wspomożycielki Wiernych w kształcie rotundy z 1980 r.
 
CIESZYNO DRAWSKIE
wieś letniskowa w gminie Złocieniec nad jeziorem Siecino
— kościół szachulcowy p.w. M.B. Częstochowskiej z XVIII w.
— pałac eklektyczny z 1901 r. wraz z parkiem.
 
CZAPLINEK
miasto, siedziba Urzędu Miasta i Gminy (7 tys. mieszkańców), rozpostarte między jeziorami Drawsko i Czaplino, centrum turystyczne środkowej części Pojezierza Drawskiego. Prawa miejskie otrzymało w 1291 r. Od 1407 r. do początku II połowy XVII w., wraz z zamkiem w Drahimiu było najdalej na północ wysuniętą warownia Polski.
— kościół p.w. św. Trójcy z przełomu XIV/XV w., przebudowany w XVIII w, wnętrze kryje przepiękny barokowy, baldachimowy ołtarz z XVIII w. i klasycystyczną ambonę z I poł. XIX w.
— kościół neoromański p.w. św. Krzyża z lat 1829–1830 r. z interesującymi polichromiami,
— drewniana dzwonnica z dzwonem z 1730 r. odlanym w Kołobrzegu,
— XIX-wieczny kompleks staromiejski o niepowtarzalnym klimacie.
 
DARSKOWO
wieś w gminie Złocieniec
— kościół barokowy p.w. św. Piotra i Pawła z 1788 r. wewnątrz znajduje się obraz „Ukrzyżowanie” z XVIII w.
— pałac rokokowy zbudowany w latach 1775–1780 z parkiem krajobrazowym z XVIII w. z pomnikowymi drzewami.
 
DRAWIEŃ 
wieś w gminie Szczecinek
— kościół szachulcowy p.w. M.B. Różańcowej z 1695 r.
— park krajobrazowy z XIX w.
 
DRAWSKO POMORSKIE 
najstarsze miasto Pojezierza Drawskiego, siedziba Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy, położone nad rzeką Drawą. Prawa miejskie otrzymało w 1297 r.
— kościół gotycki p.w. Zmartwychwstania Pańskiego z I poł. XV w. z barokowym ołtarzem głównym z 1706 r.
— kościół neoromański p.w. św. Pawła Ap. z 1928 r.
— fragment murów obronnych
— stylowe kamieniczki z przełomu XIX i XX w.
 
GAWRONIEC
wieś w gminie Połczyn Zdrój w pobliżu jeziora Gawrończe.
— kościół klasycystyczny p.w. św. Teresy z 1828 r. w kształcie rotundy. W podziemnej krypcie ozdobne trumny ze szczątkami rodu Borków,
— pałac neobarokowy z XIX w. wraz z parkiem krajobrazowym.
 
GUDOWO
wieś letniskowa w gminie Drawsko Pom. nad jeziorem Lubie.
— kościół p.w. św. Barbary z końca XVII w., przebudowany w XIX w. w stylu neogotyckim; ołtarz główny barokowy z 1712 r.
 
GWDA WIELKA 
wieś w gminie Szczecinek nad rzeką Gwdą, w pobliżu jeziora Wielimie. W 1349 r. przebiegała tu granica miedzy Polską a Pomorzem.
— kościół neogotycki p.w. św. Stanisława z 1863 r.
— między jeziorami Wielimie i Dołgie na północ od wsi znajduje się ciąg schronów żelbetonowych – fragment umocnień Wału Pomorskiego.
 
JELEŃ
wieś w gminie Borne Sulinowo, między jeziorami Świdno i Jeleń. Posiadłość rodu pomorskiego Boninów.
— kościół szachulcowy p.w. M.B. Nieustającej Pomocy z lat 1769-70
 
JUCHOWO
wieś w gminie Borne Sulinowo nad jeziorem Juchowo założona w 1570 r. przez ród pomorski Kleszczów.
— kościół neogotycki p.w. św. Antoniego z 1897 r.
— pałac eklektyczny z 1868 r. z okazałym parkiem.
 
KALISZ POMORSKI
miasto, siedziba Urzędu Miasta i Gminy (4,4 tys. mieszkańców), płożone nad rzeką Drawicą i trzema jeziorami Bobrowo Duże, Bobrowo Małe i Młyńskie. Założone w poł. XIII w. przez księcia Przemysława II. Prawa miejskie otrzymał w 1303 r. z rąk margrabiów brandenburskich.
— kościół klasycystyczny p.w. M.B. Królowej Polski z 1771 r.
— ruiny zamku z poł. XIV w.
 
KARWICE
miejscowość w gminie Drawsko Pom. nad jeziorem Lubie
— pałac neogotycki z początku XIX w.
 
KLUCZEWO
wieś w gminie Czaplinek w pobliżu rezerwatu „Jezioro Prosino”.
— kościół neogotycki p.w. św. Jana Chrzciciela z 1850 r. wewnątrz znajduje się obraz „Maryja z Dzieciątkiem” z 1817 r.
 
KOMORZE
wieś letniskowa w gminie Borne Sulinowo w pobliżu jeziora Komorze. Na skraju wsi „Wichrowe Wzgórza” – impresje plenerowe.
 
LUBIESZEWO
wieś letniskowa w gminie Złocieniec nad jeziorem Lubie,
— kościół barokowy p.w. św. Kazimierza z 1687 r. z częściowo barokowym wyposażeniem,
— dwór z II poł. XIX w. z parkiem.
 
LUBORADZA (E3)
miejscowość letniskowa w gminie Barwice w dolinie rzeki Dębnicy,
— dwór z XIX w. z parkiem.
 
ŁOBEZ
słynął z wspaniałych okazów koni hodowanych w Stadzie Ogierów, które znajdowało się w dzielnicy miasta Świętoborzec. Stado istniało od 1876r. i poza działalnością hodowlaną organizowano też biegi myśliwskie, zawody jeździeckie i powożeniu zaprzęgami.
 
ŁUBOWO
duża wieś w gminie Borne Sulinowo nad jeziorem Lubicko Wlk.
— kościół neoromański p.w. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1734 r., przebudowany w 1863 r., z późnogotyckim tryptykiem z końca XV w.
 
MACHLINY
wieś w gminie Czaplinek w pobliżu jeziora Machliny Duże i Machliny Małe,
— kościół bezstylowy p.w. Chrystusa Króla zbudowany w latach 1971-72.
 
MIELENKO DRAWSKIE
wieś w gminie Drawsko Pom.
— kościół szachulcowy p.w. M. B. Królowej Polski z 1662 r.
— pałac bezstylowy z przełomu XIX i XX w. z parkiem.
 
NADARZYCE
wieś nad rzeka Piławą,
— jaz elektrowni wodnej u ujścia rzeki Piławy z Zalewów Nadarzyckich,
— od strony płn.–zach. za rzeką Piławą znajdują się schrony żelbetonowe – fragment umocnień Wału Pomorskiego,
— kościół bezstylowy p.w. św. Wawrzyńca z 1964 r.
 
NOWE WOROWO
wieś w gminie Ostrowice. Pierwsza wzmianka w dokumencie książąt pomorskich z 1321 r.
— kościół neoromański p.w. Wniebowzięcia NMP z XIX w.
— ruina kamiennego wiatraka „holendra” z XIX w.
OSIEK DRAWSKI
wieś w gminie Wierzchowo
— kościół szachulcowy p.w. św. Antoniego Pad. z II poł.XVII w.
— aleja platanów w parku krajobrazowym.
OSTROWĄSY
wieś w gminie Barwice w dolinie rzeki Gęsiej,
— kościół szachulcowy p.w. M.B. Różańcowej z 1728 r.
— rozległy park krajobrazowy z XVIII w. z ruinami pałacu.
 
OSTROWICE
duża wieś, siedziba Urzędu Gminy, położona w dolinie rzeki Kokny. Wzmiankowana już w 1321 r.
— kościół barokowy p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1697 r., z barokowym ołtarzem głównym z ok. 1700 r.
 
PARCHLINO
wieś w gminie Barwice
— dwór modernistyczny wzniesiony na przełomie XIX i XX w.
— park naturalistyczny, na jego skraju piękna lipowa aleja.
 
PARSĘCKO
wieś w gminie Szczecinek, położona u źródeł rzeki Parsęty,
— kościół neoromański p.w. M.B. Różańcowej z 1926 r.
— dwór neoklasycystyczny z 1919 r.
 
PILE
wieś letniskowa w gminie Borne Sulinowo, pięknie rozciągnięta na wysokim brzegu jeziora Pile,
— kościół p.w. Piotra i Pawła Ap. zbudowany w 1866 r., wieża z 1924 r.
 
POŁCZYN ZDRÓJ
miasto – uzdrowisko, siedziba Urzędu Miasta i Gminy (9,5 tys. mieszkańców), położone nad rzeką Wogrą. Założone w 1337 roku przez władców pomorskich, przekazane następnie rodzinie Wedlów, a potem Manteufflów. W 1688 r. odkryto lecznicze właściwości miejscowych źródeł mineralnych. Na początku XIX w. nastąpił rozwój uzdrowiska,
— kościół gotycki p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z XV w., przebudowany w XIX w., wewnątrz brązowa płyta nagrobna z 1544 r. Erazma Manteuffla (biskupa katolickiego),
— zamek z końca XIII w., wielokrotnie przebudowywany,
— dzielnica uzdrowiskowa składająca się z pięknego parku zdrojowego i budynków sanatoryjnych z XVIII i XIX w.
— dawny układ urbanistyczny śródmieścia z domami z XIX i początku XX w.
— dawny młyn wodny z pocz.XIX w. z zachowanym drewnianym kołem młyńskim o średnicy 13 m.
— browar z 1832 r. wybudowany przez rodzinę Fuhrman.
 
RADACZ
wieś w gminie Borne Sulinowo nad jeziorem Radacz. Wzmiankowana od 1404 r., należąca do pomorskiego rodu Kleszczy, późniejszych von Kleist.
— kościół szachulcowy p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe z 1744 r. Do 1945 roku znajdowała się w nim ambona powstała po przerobieniu 3 karet paradnych króla Jana III Sobieskiego i królewicza Jakuba, obecnie w muzeum w Wilanowie,
— pałac eklektyczny z II pół. XIX w. z parkiem.
 
SIEMCZYNO
wieś w gminie Czaplinek. Wieś szachulcowa należąca do Golców, a następnie Arnimów,
— pałac barokowy wzniesiony w latach 1722–28,
— park krajobrazowy z grabową aleją,
— kościół neogotycki p.w. M.B. Różańcowej z 1856 r.
 
SIKORY
wieś w gminie Czaplinek, pięknie położona na zboczu wzniesienia, w pobliżu jeziora Komorze. Wzmiankowana od 1407 r.
— kościół neoromański p.w. św. Stanisława BM z 1869 r.
 
SŁOWIANKI
miejscowość w gminie Połczyn Zdrój przy północnym krańcu jeziora Siecino.
— pałac neoklasycystyczny z I pół. XIX w. z ciekawym parkiem.
 
SPORE
wieś letniskowa w gminie Szczecinek nad rzeką Gwdą i jeziorem Spore.
— kościół neogotycki p.w. Najśw. Rodziny zbudowany w latach 1859-1865.
STARE DRAWSKO
wieś letniskowa w gminie Czaplinek przepięknie położona na przesmyku między jeziorami Drawsko i Żerdno, połączonymi rzeką Drawą.
— ruiny zamku wzniesionego przez Joannitów ok. 1360 r. W latach 1407–1668 r. siedziba starostwa polskiego. Od XVIII w. popadł w ruinę.
— kościół neogotycki p.w. Wszystkich Świętych, wzniesiony w latach 1869–70.
 
SULISZEWO
wieś w gminie Drawsko Pom. Wzmiankowana już w 1349 r.
— pałac z XVIII w. w otoczeniu parku z alają kasztanowców,
— kościół wybudowany jako szachulcowy p.w. Chrystusa Króla z XVIII w. W 1977 r. ryglowe ściany zastąpiła cegła.
 
SZCZECINEK
największe miasto Pojezierza Drawskiego, siedziba Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta oraz Urzędu Gminy, centrum turystyczne wschodniej części pojezierza (43 tys. mieszkańców). Położone malowniczo pomiędzy jeziorami Trzesiecko i Wielimie. Założone w 1310 r. przez księcia wołogoskiego Warcisława IV. W wyniku upadku księstwa zachodniopomorskiego w 1637 r. znalazło się pod panowaniem Brandenburgi, a następnie Prus. W 1640 r. księżna Jadwiga ufundowała jedno z pierwszych na Pomorzu Zach. gimnazjum. W okresie międzywojennym znaczny ośrodek wypoczynkowy.
— zamek książąt pomorskich z XIV w., stanowił wdowie wiano żon zmarłych książąt.
— wieża gotycka po kościele św. Mikołaja z XVI w., obecnie Muzeum Regionalne od 1914 r.
— Ratusz eklektyczny z 1852 r.
— budynek dawnego gimnazjum z XIX w. wielokrotnie przebudowywany,
— kościół neogotycki p.w. Narodzenia Najśw. Marii Panny z lat 1905-1908.
— kościół p.w. Ducha Świętego z 1923 r.
— park miejski wzdłuż brzegu jeziora Trzesiecko,
— schrony żelbetonowe na zach. i płn. skraju miasta – fragment umocnień Wału Pomorskiego.
 
TRZEBIECHOWO
wieś w gminie Szczecinek nad jeziorem Trzebiechowo,
— neogotycki pałac z końca XIX w. z parkiem i 600-letnim dębem,
— kościół neogotycki p.w. M.B. Częstochowskiej z XIX w.
 
WIERZCHOWO
duża wieś, siedziba Urzędu Gminy (4850 mieszkańców). Wzmiankowana od 1333 r. W XVI w. należała do rodu Borków.
— kościół neogotycki p.w. św. Wojciecha B i M z 1891 r., wewnątrz ołtarz z początku XVII w.

WIERZCHOWO
wieś w gminie Szczecinek usytuowana między jeziorami Wierzchówko i Wierzchowo.
— kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z XVIII w. z wolno stojącą szachulcową dzwonnicą.
 
ZŁOCIENIEC
miasto, siedziba Urzędu Miasta i Gminy (15 tys. mieszkańców) nad rzeka Drawą i Wąsawą. Pierwsza wzmianka z 1311 r. Prawa miejskie otrzymało w 1333 r. Od XIV w. należało do Wedlów a od XVI w. do Borków.
— ruiny zamku – piwnice gotyk XIII w.
— kościół gotycki p.w. Wniebowzięcia NMP z XV w., przebudowywany w XVII i XIX w., neogotycka wieża z 1875 r.
— park zamkowy z aleją wiązów,
— kamienice z XVIII i XIX w.

«Lipiec» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.