Rzeki Pojezierza Drawskiego

CZAPLINEK:


Drawa – Najdłuższą i najważniejszą rzeką Pojezierza Drawskiego jest Drawa, którą należy zaliczyć do najpiękniejszych szlaków kajakowych Polski. Rzeka bierze swój początek w Dolinie Pięciu Jezior, na terenie gminy Połczyn Zdrój i po przebyciu 186 km wpada do Noteci w okolicach Krzyża Wielkopolskiego.  Drawa przepływa przez wiele jezior, a nad jej brzegami rozlokowały się główne miasta regionu. Źródła znajdują się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Dalej przepływa przez jezioro Żerdno (Srebrne), Drawsko, Rzepowskie i Krosino. Następnie przez miasta Złocieniec i Drawsko Pomorskie, jezioro Lubie, Wielkie i Małe Dębno i wkracza na teren poligonu wojskowego. Poligon Drawski rzeka opuszcza na skraju wsi Prostynia niedaleko Kalisza Pomorskiego i płynąc na południe dociera do Drawna. Przepływa przez jeziora Grażyna i Adamowo i zagłębia się w Drawieński Park Narodowy. Park narodowy rzeka opuszcza we wsi Stare Osieczno i w okolicach Krzyża Wielkopolskiego uchodzi do Noteci. Drawa to rzeka o kilku obliczach. W górnym odcinku płynie przez liczne jeziora, meandruje wśród lasów i łąka, a nurt tu jest spokojny, czasami wręcz leniwy. Po wypłynięciu z jeziora Lubie rzeka zmienia swój charakter, wypłyca się, nabiera szybkości, a wartki nurt i kamieniste dno upodobniają ją do rzek górskich. Odcinek przez Drawieński Park Narodowy to kolejne oblicze. Rzeka jest tu szeroka i głęboka, jednak nurt jest wartki a w rzece leży mnóstwo przeszkód w postaci powalonych drzew. Brzegi rzeki przeważnie są wysokie, porośnięte wspaniałym drzewostanem. Na ostatnim odcinku od parku narodowego do ujścia do Noteci nurt się uspokaja, rzeka jest szeroka i nabiera charakteru typowej rzeki nizinnej.

Dobrzyca Leśna
Dębica
Struga Czaplinecka
ZŁOCIENIEC:

Drawa – na terenie gminy znajduje się 12 km odcinek rzeki, która ma płynie tutaj wolno, przepływa przez kilka jezior, posiada porośnięte trzciną brzegi, rzeka spławna na tym odcinku;
Wąsawa – to lewobrzeżny dopływ Drawy o długości 8 km
Kokna – Kokna jest prawobrzeżnym dopływem Drawy o długość 24 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicach wsi Gawroniec, na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Rzeka płynie na południe, mija miejscowość Ostrowice, a następnie przepływa przez jeziora: Ostrowiec i Dołgie. Kilka km za jeziorem Dołgie do Kokny uchodzi rzeka Rakoń. Kokna wpada do Drawy w połowie drogi pomiędzy wsią Darskowo a wsią Dalewo. Na odcinku od jeziora Ostrowiec do ujścia, rzeką prowadzi szlak kajakowy o długości 12,5 km. Szlak jest ciekawy, jednak miejscami uciążliwy z uwagi na niewielką głębokość rzeki oraz bujnie porastające koryto rzeki krzewy. Na jego przebycie doświadczonemu kajakarzowi wystarczy jeden dzień. Po prawej stronie ujścia Kokny, już na Drawie, znajduje się urokliwe pole biwakowe Czubajka. Spływ rozpoczynamy na północnym brzegu jeziora Ostrowiec (dojazd z drogi Drawsko Pomorskie – Połczyn Zdrój). Po pokonaniu jednego kilometra wypływamy z jeziora, mijamy most i po następnym kilometrze wpływamy na jezioro Dołgie. Na południowym krańcu jeziora osiągamy zarośnięte łozami ujście rzeki i zagłębiamy się w las. Mijamy most drogowy by po pewnym czasie dotrzeć do miejsca, gdzie do Kokny uchodzi rzeka Rakoń. Płynąc dalej natrafiamy na rozwidlenie rzeki. Należy płynąć lewą odnogą. Po minięciu kolejnego mostu drogowego Kokna uchodzi do Drawy. Spływ najlepiej zakończyć na polu namiotowym Czubajka, znajdującym się po prawej stronie od ujścia rzeki.
Miedznik – to prawobrzeżny dopływ Drawy
KALISZ POMORSKI:

Drawa
Drawica (Mąkowarka) – lewobrzeżny dopływ Drawy, długość 26 km.
Głęboka – prawobrzeżny dopływ Drawy, długość 24 km.
Kamionka
Korytnica – lewobrzeżny dopływ Drawy, długość 40 km, rzeka spławna, choć szlak dosyć trudny i momentami uciążliwy.
Prostynia
Stawica
Studzienica
Zgnilec
BORNE SULINOWO:

Piława – Piława to największy dopływ Gwdy o długości 80 km. Wypływa z pięknego jeziora Komorze, położonego w gminie Borne Sulinowo. W górnym odcinku przepływa przez szereg niewielkich ale malowniczych jezior: Rakowo, Brody, Strzeszyn, Kocie Małe i Wielkie, a następnie uchodzi do dużego jeziora Pile. Wypływając z  jeziora Pile rzeka kieruje się na południe, aby za wsią Liszkowo minąć jezioro Dołgie. Kolejny odcinek rzeki to sztucznie utworzone Zalewy Nadarzyckie tworzące istną plątaninę kanałów, zatok i półwyspów. Za Nadarzycami rzeka płynie dość szerokim korytem przez lasy, mija Szwecję, Czechyń i w Dobrzycy uchodzi do Gwdy. Piława to rzeka niezwykle urokliwa, ale o zmiennym charakterze. Najpierw płynie przez przepiękne tereny Drawskiego Parku Krajobrazowego, łącząc malownicze jeziora, zagubione wśród bezkresnych lasów. Rzeka jest tu płytka, niezbyt szeroka, a woda krystalicznie czysta. Środkowy odcinek rzeki to Zalewy Nadarzyckie, które powstały w wyniku spiętrzenia wód Piławy przez Niemców, którzy tuż przed wybuchem II wojny światowej wybudowali szereg bunkrów, zapór i jazów wchodzących w skład umocnień Wału Pomorskiego. Zalewy Nadarzyckie to bardzo urokliwe miejsce. Rzeka tworzy szerokie rozlewiska, zatoki i liczne kanały, a całość jest porośnięta bujną roślinnością. Rozlewiska Piławy są także wspaniałym łowiskiem dla wędkarzy, który chętnie korzystają z okazji aby złowić okazałego szczupaka, okonia czy leszcza. Po minięciu Szwecji rzeka zmienia się kolejny raz. Piława teraz płynie w otoczeniu lasów i łąk, prąd jest wyraźnie szybszy, a w nurcie jest dużo kamieni i zwalonych drzew. Pomimo zmiennego charakteru na poszczególnych odcinkach, rzeka posiada jedną wspólną cechę. Na całej długości spotkamy przepiękny krajobraz, a bogactwem flory i fauny można by obdzielić wiele innych rzek. Piława na całej długości tworzy bardzo atrakcyjny szlak turystyki kajakowej. Rzeka jest bezpieczna, a spływy po niej są łatwe i nie nastręczają większych trudności. Dlatego można ją polecić osobom dopiero rozpoczynającym swą przygodę z kajakiem lub rodzinom z dziećmi. Obok walorów przyrodniczych niewątpliwą atrakcją szlaku są pozostałości Wału Pomorskiego. Płynąc Piławą w okolicach Nadarzyc spotkamy wiele żelbetonowych umocnień zbudowanych na brzegu (bunkry) jak i w korycie rzeki (zapory, jazy).  Na pokonanie całej trasy potrzeba 5-7 dni. Spływ rozpoczynamy w miejscowości Sikory, na zachodnim krańcu jeziora Komorze. 

ŁOBEZ:

Rega jest jedną z nielicznych rzek Pojezierza Drawskiego, które uchodzą bezpośrednio do morza. Jej długość według różnych źródeł wynosi od 167,8 km do 199 km. Tak znaczne różnice wynikają z tego, że rzeka jest bardzo kręta, często meandruje, a w związku z tym dokładne pomiary długości są utrudnione. Rzeka swe źródła ma w okolicy wsi Stare Resko w gminie Połczyn Zdrój. Początkowo płynie na zachód, aby po minięciu jeziora Resko skręcić na północ. Kilka kilometrów przed Świdwinem rzeka skręca i zaczyna płynąć na południe. Przepływa przez Świdwin, następnie przez Łobez i kilometr za miastem skręca kolejny raz. Od tego miejsca Rega utrzymuje kierunek północny. Silnie meandrując wśród podmokłych łąk i lasów rzeka dopływa do Reska, gdzie znajduje się elektrownia wodna. 10 km za Reskiem rozpoczyna się jezioro Lisowskie, będące sztucznym zbiornikiem utworzonym przez zaporę na Redze. Po minięciu zapory i ulokowanej tam małej elektrowni wodnej rzeka przepływa przez Płoty, gdzie znajduje się kolejna elektrownia wodna. Płynąc dalej na północ osiągamy kolejny sztuczny zbiornik na Redze – jezioro Rejowickie, które także powstało w wyniku zbudowania zapory i elektrowni wodnej. Za zaporą rzeka stopniowo poszerza się i wolno płynąc dociera do Gryfic. Kolejnym miastem leżącym nad Regą jest Trzebiatów. Tu rzeka rozwidla się, by po północnej stronie miasta połączyć się z powrotem w jedno koryto. Od Trzebiatowa Rega płynie ku morzu otoczona wałami przeciwpowodziowymi. Do Bałtyku wpada w Mrzeżynie, a jej końcowy fragment stanowi basen portowy.  Rega posiada znaczące walory krajobrazowo-przyrodnicze. Rzeka nie przepływa przez większe kompleksy leśne, ale ze względu na brzegi porośnięte kępami krzewów i drzew, robi wrażenie rzeki śródleśnej. Przy brzegach spotykamy wiele interesujących gatunków roślin chronionych, a wody zasobne są w różnorodne gatunki ryb, wśród których dominuje pstrąg potokowy, płoć i szczupak. Do Regi wpływają na tarło takie ryby jak łosoś i troć wędrowna. Zasobność w ryby decyduje o tym, że Rega stanowi atrakcyjne łowisko dla wędkarzy, a na całej jej długości organizowane są zawody wędkarskie. W okolicach Łobza rzeka przełamuje się przez wzgórza morenowe, tworząc tzw. przełom rzeki Regi. Na tym odcinku rzeka jest bardzo malownicza, o wysokich zboczach, dochodzących nawet do 50 m., które porośnięte są starymi lasami. Na Redze są świetne warunki do uprawiania kajakarstwa. Corocznie odbywa się tu wiele spływów kajakowych, zarówno dużych zorganizowanych dla wielu osób, jak i małych, organizowanych indywidualnie. Rega jest na ogół rzeką łatwą. Może być tylko trochę uciążliwa ze względu na powalone drzewa w górnym i środkowym biegu oraz z uwagi na konieczność przenoszenia kajaków przy jedenastu przeszkodach trwale przegradzających rzekę (zapory i małe elektrownie wodne). Szlak Regi należy do ładniejszych szlaków kajakowych Polski i stanowi dużą wartość pod względem krajoznawczo-przyrodniczym. Biorąc pod uwagę krajobraz nie ustępuje takim rzekom Pojezierza Drawskiego jak Gwda czy Drawa.
 

SZCZECINEK:
 
Gwda – Rzeka Gwda to jeden z bardziej interesujących przyrodniczo szlaków wodnych Pojezierza Drawskiego. Jest to prawy dopływ Noteci, a jej długość wynosi 145 km. Rzeka niemal na całej długości płynie w głębokiej, zalesionej dolinie z dala od ludzkich siedzib.  Źródła Gwdy znajdują się Pomiędzy Białym Borem a Bobolicami, w okolicach wsi Porost. Niedaleko wsi Grąbczyn wpada do jeziora Wierzchowo i dalej płynąc na południe uchodzi do jeziora Wielimie. Z jeziora rzeka wypływa w miejscowości Gwda Wielka i cały czas utrzymując południowy kierunek płynie przez lasy w kierunku wsi Lędyczek. Następnie Gwda przepływa przez Zalew Grudniański (jezioro Podgaje), Zalew Jastrowski (jezioro Tuszowskie) i jezioro Dobrzyckie – sztuczne zbiorniki powstałe w wyniku spiętrzenia wód rzeki na potrzeby małych elektrowni wodnych. Gwda przepływa przez Piłę i w miejscowości Ujście wpada do Noteci. Gwda jest ciekawa ze względu na walory krajobrazowe. W górnym odcinku przepływa przez piękne jeziora o krystalicznie czystej wodzie, a następnie płynie w głębokiej dolinie, meandrując przez piękny stary las nazwany Puszczą nad Gwdą. Krajobraz środkowego i dolnego odcinka rzeki został miejscami zmieniony przez działalność człowieka. Na Gwdzie utworzono szereg elektrowni wodnych, dzięki czemu koryto rzeki raz jest wąskie, a przed zaporami rozszerza się i czasami osiąga imponujące rozmiary. Na trasie Gwdy spotkamy kolejno następujące elektrownie wodne: Klepacz, Lubnica, Domyśl, Łomczewko, Podgaje, Jastrowie, Ptusza, Dobrzyca, Koszyce. Gwda jest rzeką spławną i na odcinku od jeziora Wierzchowo do Ujścia stanowi atrakcyjny szlak kajakowy. Na przepłynięcie całej trasy potrzeba 7-10 dni w zależności od zaawansowania uczestników. Szlak generalnie jest łatwy i nie przysparza większych problemów kajakarzom, dzięki czemu można go polecić początkującym adeptom kajakarstwa. Jedynym utrudnieniem mogą być obowiązkowe przenoski kajaków, które czekają na nas przy elektrowniach wodnych.  Spływ najlepiej rozpocząć w Drężnie na terenie stanicy harcerskiej nad jeziorem Studnica. Łatwo tam dojechać, nad brzegiem jeziora są pomosty ułatwiające wodowanie, a na polu namiotowym możemy urządzić biwak. Innym dogodnym miejscem na rozpoczęcie spływu jest osada Orawka lub naturalna plaża we wsi Stare Wierzchowo. Razem z rz.Dołgie i Nizicą przepływając przez kilka jezior tworzy bardzo ciekawy szlak kajakowy – Pętla Szczecinecka.
Nizica – zwana również Niezdobną (całkowita długość 30 km), jest prawym dopływ Gwdy wypływa z j. Ciemino, rzeka spławna, tworzy szlak bardzo urozmaicony pod względem krajobrazowym;
Parsęta – całkowita długość 119 km, ma swoje źródła na północ od Szczecinka, jej górny bieg w strefie moren czołowych charakteryzuje się znacznym spadkiem i stromymi brzegami, rzeka spławna, tworzy dosyć łatwy szlak kajakowy;
Płytnica – rzeka wychodzi z ciągu 3 rynnowych jezior w miejscowości Dziki, całkowita długość 59 km, rzeka spławna, tworzy bardzo malowniczy i urozmaicony szlak wodny.

DRAWSKO POMORSKIE:
 
Siec rzeczna jest słabo rozwinięta. Znajdują się na tym terenie górne odcinki rzek. Przez gminę przebiega główny wododział Pomorza a w związku z tym niektóre rzeki (w tym Drawa) płyną "w odwrotnym kierunku" tzn z północy na południe.
Drawa – w granicach gminy znajduje się spokojniejszy odcinek najatrakcyjniejszej spławnej rzeki Pojezierza;
Kokna – rzeka meandruje przez odludne, gęsto zalesione tereny, rzeka spławna;
Brzeźnicka Węgorza - niewielka, ale bardzo ciekawa rzeka  zachodniej części Pojezierza Drawskiego. Wypływa z jeziora Studnica, które znajduje się niedaleko Drawska Pomorskiego na terenie poligonu wojskowego.  Rzeka stanowi lewy dopływ Regi. W górnym odcinku Brzeźnicka Węgorza przepływa przez szereg jezior: Mielno, Ostrowiec, Bucierz, Czaple Duże i Czaple Małe. W środkowym odcinku rzeka ma wybitnie górski charakter. Płynie tu wąską i głęboką rynną, nurt jest bardzo szybki i poprzecinany licznymi kaskadami i małymi wodospadami. W dolnym odcinku począwszy od jeziora Brzeźniak do ujścia, rzeka płynie szeroką doliną i charakteryzuje się spokojnym i powolnym nurtem. Tereny leżące nad Brzeźnicką Węgorzą są bardzo cenne przyrodniczo. Występują tu bogate i różnorodne lasy liściaste (łęgi, olsy, grądy, buczyny) oraz liczne zbiorowiska szuwarowe, które są siedliskiem wielu gatunków ptactwa wodnego. Brzegi rzeki są miejscem bytowania bielika i orlika krzykliwego, a także innych rzadkich gatunków: bociana czarnego, kani rudej i czarnej, puchacza. W wodach spotkamy wydry i bobry oraz pstrągi, które przypływają tu na tarło. Aby chronić bogactwo przyrody nad Brzeźnicką Węgorzą w 2004 roku został utworzony specjalny obszar ochronny, obejmujący powierzchnię 433 ha. Począwszy od jeziora Czaple rzeka jest spławna i można na niej organizować spływy kajakowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że szlak należy do bardzo trudnych. To trasa raczej dla zaawansowanych kajakarzy, lubiących wyzwania i dreszczyk emocji. W górnym odcinku szlaku spotkamy bardzo silny nurt, liczne zwalone drzewa, podwodne głazy i przeszkody w postaci ruin młynów i małych elektrowni wodnych. Jednak trudy spływu zostaną nam wynagrodzone z nawiązką przez niesamowite krajobrazy i możliwość obcowania z nieskażoną przyrodą. Praktycznie na przepłynięcie całej rzeki wystarczy jeden dzień, ale dzięki połączeniu z Regą można zaplanować spływ wielodniowy i dopłynąć aż do morza. Doświadczeni kajakarze spływ mogą rozpocząć przy ujściu rzeki z jez. Czaple (ok. 7 km na zachód od Drawska Pomorskiego – dojazd drogą krajową nr 20). Dla mniej wprawnych polecamy rozpoczęcie spływu w miejscowości Brzeźniak, gdzie rzeka jest już szersza, a nurt jej jest dużo wolniejszy. Na trasie spływu mijamy dwa jeziora: Brzeźno i Żabice. Są to bardzo urocze śródleśnie akweny, bogate we florę i faunę, ale bez żadnego zagospodarowania turystycznego. Brzeźnicka Węgorza uchodzi do Regi nieopodal Łobza.
POŁCZYN ZDRÓJ:Sieć rzeczna gminy nie jest silnie rozwinięta ponieważ występują tu duże obszary bezodpływowe i jest to strefa wododziałowa. Przez gminę przepływają rzeki:
Wogra - to krótka, bo 13 km struga, wypływająca z jez. Kłokowskiego, zasilana głównie przez wody gruntowe;
Dębnica – długość na terenie gminy to 21 km (36 km cała), posiada półnaturalny charakter, w środkowej części silnie meandruje, jest to rzeka spławna;
Bliska Struga – lewy dopływ Dębnicy o długości ok. 10 km, posiada podgórski charakter, duże spadki i dolinę V-kształtną;
Drawa – na terenie gminy znajduje się źródliskowy odcinek rzeki o długości ok. 5 km, z czego większość to jeziora, nie jest spławna na tym odcinku;
Stara Rega – w obrębie gminy znajduje się źródliskowy odcinek rzeki o długości 5 km, główne zasilenia na tym odcinku zapewniają wody opadowe;
Mogilica – górny, 11 km odcinek rzeki, która tylko sezonowo prowadzi wody;
Parsęta – przylega do południowej granicy gminy (przebiega korytem) na odcinku ok. 6 km, znajdują się tutaj wąskie fragmenty dna doliny.
Ze względu na fakt że na terenie gminy są głównie źródliskowe lub górne odcinki rzek ich doliny są przeważnie wąskie, o charakterze wąwozów, a w okresach bezopadowych wiele odcinków jest sucha.
 «Lipiec» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.