Jeziora


Jednym z głównych walorów naturalnych decydujących o atrakcyjności turystycznej regionu, są bezsprzecznie jeziora. Znajduje się tutaj ponad 250 jezior o powierzchni powyżej 1 hektara. Różnią się między sobą genezą powstania, wielkością i kształtem mis jeziornych. Do największych należą jeziora rynnowe: Drawsko - największe i najgłębsze na pojezierzu i drugie co do głębokości w Polsce - pow. 1871 ha i max głębokość 81 m, Lubie, Pile, Siecino, Komorze, Dołgie, Wilczkowo i Trzesiecko. Jeziora te mają urozmaiconą linię brzegową, z półwyspami, licznymi wysepkami i czystą wodą. Szczególnie rozwiniętą linię, o dł. 74 km, posiada jezioro Drawsko, na którym położona jest wyspa Bielawa.
Jeziora moreny dennej czołowej cechują znaczne powierzchnie i stosunkowo niewielka głębokość. Należą do nich: Wielimie, Wierzchowo i Radacz. W głębokich dolinkach osadzone są jeziora wytopiskowe o owalnych kształtach i małych powierzchniach. Wśród jezior, najbardziej cennych przyrodniczo, są jeziora lobeliowe, oligotroficzne, ze stanowiskami reliktowej roślinności, m.in. lobelii wodnej, np. jeziora: Kapka, Kaleńskie, Leśniówek.

Zobacz kompletną listę jezior.
 
Najwięcej jezior, bo aż 55, leży na terenie gminy BORNE SULINOWO. Największym zbiornikiem jest jezioro Pile. 


Jezioro Komorze to drugi pod względem wielkości zbiornik w gminie.


Jezioro Ciemino to kolejne atrakcyjne pod względem turystycznym jezioro na terenie gminy. Ma powierzchnię 252,6 hm, maksymalną głębokość ok. 15 m. Jezioro położone obok miejscowości o tej samej nazwie. Do północno-zachodniego brzegu zbiornika przylega rozległy rezerwat leśno-torfowiskowy „Bagno Ciemino”. Z jeziora wypływa ciekawy, ale krótki i dosyć łatwy szlak wodny - rzeka Nizica. Jezioro Lubicko Wielkie to czwarty pod względem wielkości akwen wodny gminy. Ma powierzchnię 168 ha, maksymalną głębokość ok. 30 m. Na Lubickiej Wyspie o powierzchni ok. 26 ha planowane jest utworzenie leśnego rezerwatu przyrody. Poprzez jezioro Lubicko Małe, łączy się z rzeką Piławą. Przy południowym brzegu zbiornika znajduje się pole namiotowe i duża wioska letniskowa Łubowo. Pozostałe większe jeziora z tego terenu to: Nobliny (171 ha), Śmiadowo (132 ha), Długie (99 ha).
Drugą gminą posiadającą najwięcej jezior jest GMINA CZAPLINEK na terenie której znajdują się 47 zbiorników. Największe z nich i jednocześnie największe na Pojezierzu Drawskim to jezioro Drawsko.

Drugim dużym jeziorem w gminie Czaplinek jest Jezioro Czaplino. Ma ono powierzchnię 110 ha, maksymalną głębokość ok. 22 m, nie posiada wysp i ma jedną wyraźną zatokę. Ze względu na trudno dostępne klifowe brzegi oraz brak silnych wiatrów Jezioro jest wykorzystywane turystycznie w bardzo niewielkim stopniu. Jezioro w wielu miejscach nadaj się do wędkowania. 
Jezioro Kaleńsko to jedno z nielicznych jezior lobeliowych oraz jedno z najczystszych zbiorników na Pojezierzu. Ma powierzchnię 114 ha, maksymalną głębokość 24 m, nie posiada wysp, ale linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, a głęboki półwysep dzieli jezioro na dwie części: zatokę zachodnią i wschodnią. Woda jeziora jest bardzo przejrzysta, a dno piaszczyste. Jezioro jest zagospodarowane w bardzo niewielkim stopniu, ale jest dostępne dla turystów.  Na jeziorze odbywają się  zawody w łowiectwie podwodnym, funkcjonuje tutaj baza dla płetwonurków. Na jeziorze znajduje się kilka pomostów wędkarskich, ale łowić można także z północnego brzegu jeziora. Jezioro Kołbackie to niewielki zbiornik położony na skraju gminy Czaplinek. Ma powierzchnię 43 ha, maksymalną głębokość tylko 5 m, nie posiada wysp ani zatok, jest przedzielone na dwie części sztucznie usypaną groblą. Jest to jeden z najlepszych akwenów łowieckich w okolicy. Łowić można z pomostu (których jest niewiele), z brzegu bądź łodzi. Najczęściej spotykane ryby to: liny, węgorze i leszcze. Turyści mogą także Jezioro jest w niewielkim stopniu zagospodarowane, posiada trawiaste plaże, pola namiotowe i punkty biwakowe z miejscami na ognisko. 

 Jezioro Komorze to jedno z największych i najpiękniejszych jezior na terenie gminy Czaplinek. 


Jezioro Krosino leży na kajakowym szlaku Drawy. Ma powierzchnię 177 ha, maksymalną głębokość 17 m, posiada wyspę Krosinę. Linia brzegowa jest niezbyt urozmaicona, brzegi miejscami mają charakter klifowy, ale są łatwo dostępne. Jezioro wykorzystywane jest masowo przez kajakarzy. Mogą także żeglować po nim mniejsze jachty. Dno zbiornika jest dosyć przejrzyste, więc można na nim organizować wyprawy podwodne. Jezioro jest zasobne w ryby, nie posiada natomiast odpowiedniej infrastruktury dla wędkarzy. Dzięki Drawie możliwe jest przepłynięcie na piękne i bardzo czyste jez. Wilczkowo. Przejście dostępne jest dla kajaków i łodzi wiosłowych. Jezioro Krzemno to kolejny zbiornik o bardzo przejrzystej wodzie i piaszczystym dnie. Ma powierzchnię 145 ha, maksymalną głębokość 36 m, nie posiada wysp. Linia brzegowa jest jednak bardzo urozmaicona, głęboki półwysep dzieli jezioro na dwie części. Jezioro zachwyca swoją „dzikością”, brak jest tutaj ośrodków wypoczynkowych i stałych osad ludzkich. Jest trudno dostępne dla turystów. Korzystać z niego mogą praktycznie tylko kajakarze i wędkarze oraz nurkowie. Zbiornik nadaje się do nauki żeglowania, ale nie posiada żadnej infrastruktury (w tym miejsc do wodowania jachtów). Wędkarze mogą tu łowić z nielicznych pomostów lub łodzi. Na jeziorze polować można z podwodną kuszą. Jeziora Machliny Duże i Machliny Małe to dwa niewielkie zbiorniki położone w ten samej polodowcowej rynnie. M.Duże ma powierzchnie 46 ha, a M.Małe 28 ha, maksymalna głębokość w obu to 10m. Jeziora Machlińskie są bardzo ciekawym akwenem wędkarskim i głównie są wykorzystywane do tych celów. Wędkować można z licznych pomostów znajdujących się głównie na jeziorze M.Małe. W większym zbiorniku występują licznie leszcz i szczupaki, w mniejszym głównie liny oraz okonie i węgorze. Dla kajakarzy są to zbiorniki niezbyt ciekawe, a żeglarze nie mają gdzie zwodować nawet małych jednostek. Nad jeziorem M.Małe znajduje się ładne kąpielisko. Jezioro Niewlino (Nobliny) jest zbiornikiem położonym z dala od głównych szlaków turystycznych. Nadaj się znakomicie dla turystów poszukujących bliskiego kontaktu z przyrodą, ciszy i spokoju. Jezioro ma powierzchnię 153 ha, maksymalną głębokość 17m, posiada jedną niedużą wyspę. Linia brzegowa jest urozmaicona, brzegi są stosunkowo niskie i łatwo dostępne. Zbiornik jest atrakcyjny przede wszystkim dla wędkarzy, którzy mają tu doskonałe łowisko, jak na razie niezbyt przełowione i zasobne w ryby. Najlepiej wędkować z łódki lub zachodniego brzegu jeziora, bo pomostów jest niewiele. Występują tu głównie okonie, płocie, liny i szczupaki. Akwen ten nadaje się również dla początkujących surferów oraz niewymagających kajakarzy. Brak jest wypożyczalni sprzętu pływającego, pomostów oraz zorganizowanych kąpielisk. Jezioro Żerdno (Srebrne) to najprawdopodobniej dawna zatoka jez. Drawsko. Ze względu na wyścielający dno jeziora drobny żwir o charakterystycznym odcieniu i krystalicznie czystej wodzie nazywane jest także Srebrnym. Ma powierzchnię 205 ha, maksymalną głębokość 15 m, nie posiada wysp ani wyraźnych zatok. Brzegi są w większości łatwo dostępne, występują tu liczne pomosty i kładki. Jezioro nadaj się do nauki żeglowania i pływania na desce. Pływać tu można także większymi jachtami. Przy zbiorniku funkcjonuje kilka wypożyczalni sprzętu pływającego. Przez jezioro przepływa rzeka Drawa i połączone jest z jez. Drawskim krótkim, płytkim kanałem, którym przepłynąć mogą tylko bardzo małe jednostki. Inne ciekawe jeziora z tego rejonu to: Pławno, Natolino, Korotkowo, Wilczkowo, Studnica, Broczyno.
 
W GMINIE SZCZECINEK znajduje się 37 jezior. Jezioro Wielimie jest drugim pod względem wielkości zbiornikiem wodnym na Pojezierzu. 


 Jezioro Wierzchowo to drugi pod względem wielkości zbiornik w gminie. Ma powierzchnię 779 ha, maksymalną głębokość ok. 40 m. Jest to akwen moreny dennej, przez który przepływa interesujący szlak wodny - rzeka Gwda. Przy wschodnim brzegu jeziora znajduje się duża, naturalna, piaszczysta plaża i osada letniskowa - Orawka. Połączone jest z jeziorami Studnica i Smolęsko. Jest to dobry akwen do wędkowania, spotkać tu można sielawy, sieje i okonie. Jezioro Dołgie to kolejny interesujący zbiornik wodny w gminie. Ma powierzchnie 310 ha, maksymalną głębokość ok. 20 m. Jest to piękne jezioro rynnowe, otoczone lasami, położone na północ od miejscowości Gwda Wielka. Brzegi jeziora porasta trzcina oraz skrzyp wodny. Jest to zbiornik typowo rybacki, atrakcją są kilkunastokilogramowe okazy szczupaków i nieco mniejsze leszcze. Sielawę i płoć można tu złowić praktycznie wszędzie, występują także pstrągi, karpie i liny.
Najlepiej zagospodarowane jezioro w regionie to niewątpliwie Jezioro Trzesiecko.  
 
 
W GMINIE DRAWSKO POMORSKIE znajdują się 22 jeziora. Największe z nich – Zarańsko – ma powierzchnię 185 hm. Jeziora: Wilże, Bucierz, Czaple, Konotop, Brzeźno, Binowo, Jelenie, Mielno, Ostrowiec, Studnica leżą na terenie poligonu wojskowego i nie są udostępniane dla turystów.
 
Na terenie GMINY ZŁOCIENIEC znajduje się 14 zbiorników wodnych. Najdłuższy i trzeci pod względem wielkości akwen wodny Pojezierza Drawskiego to jezioro Lubie 


Kolejnym dużym zbiornikiem wodnym na terenie gminy, jednym z najczystszych w Polsce, jest jezioro Siecino.


 Jezioro Wąsosze to bardzo malowniczo położony wśród wzgórz zbiornik. Ma powierzchnię 326 hm, maksymalną głębokość ok. 7 m. Jest to jezioro rynnowe o bardzo urozmaiconej linii brzegowej. Jezioro Wilczkowo to kolejny zbiornik atrakcyjny turystycznie w gminie. Ma powierzchnię 300 hm i maksymalną głębokość 26 m. Jezioro posiada miejscami bardzo strome brzegi. Zbiornik jest połączony z rzeką Drawą. Inne ciekawe jeziora w gminie to: Krosino (177 ha), Kańsko (54 ha), Dłusko, Czarnówek (jezioro libeliowe – rezerwat).
W GMINIE ŁOBEZ znajduje się kilkanaście zbiorników wodnych. Jezioro Miejskie (Dybrzno) to akwen położony w środku miasta Łobez o powierzchni 8 ha.. Funkcjonuje tam pole namiotowe oraz kąpielisko z pomostem. Nad jeziorem Karwowo są znakomite warunki do wypoczynku. Położone jest ono w dolinie rzeki Regi, wśród bukowego, grzybnego lasu. Nad brzegiem wytyczono kąpielisko z pomostem oraz zbudowano zadaszenia ze stołami i ławkami. Jest też pole namiotowe i miejsce na bezpieczne ognisko. W gminie znajdują się także jeziora: Klępnica, Nowe Zajezierze, Radostowo, Unimie (Moszczenica), Chełm i Biały Zdrój. Akweny wokół Łobza są atrakcją zarówno dla amatorów sportów wodnych jak i dla wędkarzy. Złowić tu można m.in.: lina, węgorza, karpia, pstrąga, szczupaka. Tutejsze jeziora to raj dla ptactwa wodnego: kaczek krzyżówek, cyranek, łabędzi, kulików, żurawi i łysek, a także innej zwierzyny.
  W GMINIE KALISZ POMORSKI znajduje się 54 jeziora o łącznej powierzchni 710 ha. W samym mieście Biały Bór znajdują się trzy zbiorniki. Największy z nich to Jezioro Bobrowo Wielkie (pow. 24,9 ha) ze strzeżoną plażą miejską. Pozostałe to: Bobrowo Małe (pow. 9,4 ha) oraz Młyńskie (pow. 14,8 ha). Na terenie gminy znajdują się jeziora: Giżyno (pow. 63,3 ha), Krzywe (pow. 121,6 ha), Szerokie (pow. 75,1 ha.) oraz Mąkowarskie. Większość jezior położonych jest pośród enklaw leśnych, często wyznaczone są miejsca do biwakowania oraz pola namiotowe.
  W GMINIE WIERZCHOWO znajduje się kilka jezior, ale w większości o charakterze rolniczym. Najczęściej wybierane przez wypoczywających jeziora to: Dramienko (pow. 16 ha), Busko (pow. 33 ha) i Machlinko (pow. 28 ha). Władze samorządowe przygotowały koncepcję turystycznego zagospodarowania jeziora Dramienko i stworzenia profesjonalnej bazy turystycznej. Na terenie gminy znajdują się także dwa bliźniacze jeziora: Studnica (pow. 28 ha) oraz Studniczka (pow. 11 ha).
 
Na terenie GMINY POŁCZYN ZDRÓJ znajduje się 12 jezior. Największe z nich to Jezioro Resko (Resko Górne). Ma powierzchnię 50 ha i maksymalną głębokość 5 m. W tzw. Dolinie Pięciu Jezior, która jest ścisłym rezerwatem przyrody, znajduje się 5 jezior: Krzywe (pow. 4 ha, głębokość do 5 m.), Krąg (pow. 5 ha, głębokość do 5 m.), Długie (pow. 9 ha, głębokość do 5 m.), Głębokie (pow. 8 ha, głębokość do 5 m.) i Małe. W jeziorze Krzywym ma swe źródła rzeka Drawa płynąca między jeziorami doliny jako niewielki strumyk. Ze względu na prawną ochronę tych obszarów wykorzystywanie turystyczne jezior jest ograniczone.
 
Na terenie GMINY OSTROWICE znajduje się kilka jezior o charakterze turystycznym. Należą do nich: Dołgie, Ostrowiec, Niecino, Klęckie, Przytonko, Wielkie Dąbie.

«Sierpień» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.