Szczecinek

Ślady najstarszego osadnictwa w Szczecinku i najbliższych okolicach pochodzą z epoki brązu. Na wzgórzu Przemysława istniało grodzisko obronne. Dwa inne grodziska położone były nad brzegiem jeziora. Wszystkie one uległy zniszczeniu na początku XII w., być może w okresie walk Bolesława Krzywoustego o Pomorze. Przełom XIII / XIV wieku to na Pomorzu czas bezwzględnej ekspansji Brandenburgii. Dla przeciwstawienia się jej książę wołogoski Warcisław IV w roku 1310 założył miasto Nowy Szczecin. Miasto powstało na południe od istniejącej już osady rybackiej Kiecz położonej u brzegów jeziora Wielimie. Teren przeznaczony na lokację był wybitnie obronny, otoczony wodami dwóch jezior, rzekami i bagnami. Nazwa miasta Nowy Szczecin wyraźnie nawiązywała do Szczecina, stolicy całego księstwa pomorskiego, zanim nie doszło do jego podziału w roku 1295. W herbie szczecinek otrzymał czarnego książęcego gryfa na złotym polu odwróconego w prawo, oraz srebrną rybę jesiotra, już w średniowieczu osobliwość tutejszych jezior. W wyniku podziału księstwa między braci w 1367 roku, Szczecinek przypadł wraz z okręgiem Warcisławowi V.
Księstwo szczecineckie przetrwało do jego śmierci w 1390 r. W okresie wojen polsko - krzyżackich, na zamku w Szczecinku odbyły się dwa antypolskie zjazdy (w 1409 i 1423 roku). Uczestniczyli w nich książęta pomorscy, mistrzowie krzyżaccy, a w drugim także Eryk I król Danii, Szwecji i Norwegii. W okresie międzywojennym miasto stało się znanym i popularnym ośrodkiem turystycznym, do czego w dużym stopniu przyczyniły się uroczyste obchody 600-lecia Szczecinka. W czasach hitlerowskich wzniesiono w mieście dwa duże kompleksy koszar i system umocnień Wału Pomorskiego na zachód od miasta. Stąd we wrześniu 1939 roku ruszył na Polskę Korpus Pancerny gen. H. Guderiana. Miasto zostało zdobyte 27 lutego 1945 roku przez oddziały 32 Dyw. Kaw. Gwardii pod dowództwem generała J.P. Kałużnego. Zdobyte miasto tylko w niewielkim stopniu zostało zniszczone. W wyniku wojny cała jego dotychczasowa ludność została przesiedlona do Niemiec, a jej miejsce zajęli emigranci zza Buga i z Polski centralnej.

W mieście znajduj się Muzeum Regionalne
www.muzeum.szczecinek.pl
ul. Szkolna 1
78-400 Szczecinek
Telefon: (094) 37409-77
e-mail: szczecinekmuz@pro.onet.pl
Muzeum czynne: wtorek - niedziela w godz. 10.00 - 16.00
Stałe ekspozycje: Z dziejów miasta i regionu, sala szlachecka, salon myśliwski,  stare srebra. Zgromadzono tu malarstwo, rzeźbę, wyroby kowalstwa, złotnictwa, konwisarstwa i inne związane z historią miasta, codziennym życiem mieszkańców i ich życiem duchowym. Znaczną część tej ekspozycji stanowią zabytki sakralne pochodzące z całego regionu: malarstwo, rzeźba, a także sprzęt i naczynia liturgiczne. Na uwagę zasługują pomorskie, gotyckie przedmioty rzemiosła artystycznego: srebrne kielichy, mosiężne misy chrzcielne oraz przedmioty ludwisarstwa - spiżowe dzwony. Organizowanych także jest wiele wystaw i galerii okazjonalnych.

Zabytki sakralne 
Szczcinek – kościół p.w. Ducha Świętego, wzniesiony w 1923r. Jako jedyny wówczas katolicki kościół w mieście. Parafia liczyła w 1926r. ok. 280 wyznawców w tym ok. 80 Polaków. Stąd zwany był często „polskim kościołem”. W latach 39-45 świątynia była miejscem spotkań Polaków. Był pierwszą świątynia w mieście otwartą po wojnie.
Szczecinek - kościół p.w. NNMP, neogotycki wzorowany na gotyku północnoniemieckim, został zrealizowany przez D.U. Schafer w latach 1905-1908. Jego smukła wieża, wysoka na 78 m, góruje na całym miastem. Świątynia posiada część wyposażenia przeniesionego ze starego kościoła św. Mikołaja m.in. wapienne epitafium Doroty A. Westreglen z 1621 r. 

- Jelenino – kościół neogotycki, murowany z cegły, wzniesiony w 1887 r.
- Kusowo – kościół neogotycki z XIX w., murowany z kamienia i cegły
- Stare Wierzchowo – kościół murowany z wieżą szachulcową wzniesiony w XVII w.
- Wierzchowo – kościół murowany z XVIII w. z szachulcową dzwonnicą
- Trzebiechowo – neogotycki kościół z XIX wieku
- Sopre – kościół neogotycki, murowany z kamienia, wzniesiony w 1859 r.
- Sitno - kościół neogotycki, murowany z cegły, wzniesiony w 1870 r.
- Parsęcko – kościół murowany z początku XX w.
- Drawień – ryglowy kościół p.w. N.B.Różańcowej z 1695 roku
- Żółtnica – ryglowy kościół z 1821 r.
- Kalwaria Szczecinecka - powstała przy parafii pw. św. Rozalii z Palermo jest wyrazem zarówno głębokiej i szczerej wiary fundatorów poszczególnych stacji, jak i poczucia wspólnoty parafialnej.

Układy ruralistyczne   
- Wojnowo – wieś o dobrze zachowanej ryglowej zabudowie.

Zabytki dworsko-pałacowe   
-Bugno – eklektyczny dwór z II połowy XIX wieku z parkiem
- Parsęcko – neoklasyczny dwór z XIX w. murowany z niewielkim parkiem krajobrazowym
- Trzebiechowo – neogotycki pałac z II połowy XIX wieku
Zamek książąt pomorskich w Szczecinku- Znajduje się w kompleksie gmachów na półwyspie, do 1866 na wyspie, jeziora Trzesiecko. Najstarsze skrzydło południowe pochodzi z połowy XIV w., pozostałe skrzydła wschodnie i północne pochodzą z XIX i XX w.Południowe skrzydło zamku wybudowano w pierwszej połowie XIV w. w miejscu wcześniejszego grodziska słowiańskiego.
Parki
- Żółtnica – park z II połowy XIX wieku
- Trzebiechowo – park krajobrazowy z XIX wieku
- Drawień – park krajobrazowy z XIX wieku

Zabytki obronne
Schrony bojowe Na zachód od miasta Szczecinek przebiegały umocnienia wchodzące w skład tzw. Wału Pomorskiego budowanego przez hitlerowców od 1933r.W końcu lutego 1945 r. wbrew nadziejom Niemców nie zdołały one powstrzymać ofensywny wojsk sowieckich, które zajęły miasto i wkrótce potem opuszczoną linię umocnień.

Cmentarze
- Szczecinek - cmentarz wojenny, gdzie w zbiorowych mogiłach spoczywa 4429 żołnierzy sowieckich z 2 Frontu Białoruskiego, oraz 39 żołnierzy polskich z I Armii Wojska Polskiego. Prochy ich ekshumowano ze 143 miejscowości i pobojowisk województw koszalińskiego, słupskiego i pilskiego.   

Pomniki
- Szczecinek - pomnik J.S. Kaulfussa, poświęcony jest pamięci wybitnego dyrektora szczecineckiego gimnazjum w latach 1824-32. Kaulfuss był jednym z najznamienitszych obywateli miasta.   

Pozostałe
Ratusz w Szczecinku - neogotycki z elementami romańskimi, zbudowany w 1852r. Data budowy i herb miasta widnieją na płycie wykonanej przez Aronsfelda z Białogardu, umieszczonej na ratuszowej wieży powyżej okna I piętra. Ciekawe są witraże w sali posiedzeń na I piętrze. W stronie wschodniej wykonane zostały w latach 30 - tych XX wieku przez Carla Boscha w Berlinie. Fundatorem ich byli rzemieślnicy miejscy i właściciel tutejszego browaru H. Riemer

Spichlerz szachulcowy nad rzeczką Niezdobną - spichlerz został wybudowany ok. 1850 roku. Dolne partie murów od strony Niezdobnej, wykonano z kamienia polnego, górne z wyjątkiem ścian szczytowych są szachulcowe z wypełnieniem ceglanym. Jest to dość typowy XIX w. budynek gospodarczy, których w mieście do niedawna było znacznie więcej.

Wieża Bismarcka(Przemysława) Zbudowana w 1910 roku. Pełni obecnie funkcje widokowe. jest ogólnodostępna.

Wieża pokościelna św. Mikołaja.Jedyna pozostałość po późnogotyckim kościele p.w. św. Mikołaja ( patrona kupców i żeglarzy), rozebranego w 1909 roku, z chwilą wybudowania nowej neogotyckiej świątyni. Zbudowana zapewne w miejscu pierwszego kościoła jaki tu został wzniesiony ok. 1310 roku. Do budowy, czy może nadbudowy w końcu XVI w. zniszczonej częściowo wieży, użyto cegły XIV wiecznej z klasztoru Marientron koło Szczecinka, rozebranego w okresie reformacji. Obecnie w wieży ma siedzibę Muzeum Regionalne założone w 1914 r. i reaktywowane w 1958r.


«Sierpień» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.