Lasy


Pojezierze Drawskie charakteryzuje się dużą różnorodnością występującej roślinności. Mocno urozmaicona jest szata leśna. Obszary zalesione zajmują tutaj ponad 170 000 ha. Średnia lesistość gmin Pojezierza to ok. 44% i jest znacznie wyższa niż średnia w kraju. Najatrakcyjniejsze kompleksy leśne występują najczęściej na terenach o urozmaiconej rzeźbie, w okolicach zbiorników wodnych. Duża część terenów jest bardzo gęsto zarośnięta, co może sprawiać wrażenie „dżungli drawskiej”. Nad większością obszarów leśny piecze sprawują nadleśnictwa.
 
Lasy Nadleśnictwa Szczecinek położone są na terenie 5 gmin: Szczecinek, Bobolice, Borne Sulinowo i Biały Bór. Obecnie Nadleśnictwo Szczecinek zarządza lasami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 22 435 ha oraz nadzoruje gospodarkę leśną w lasach innych własności o powierzchni 353 ha. Lesistość tego obszaru wynosi ok. 35 %. Rzeźba terenu jest tutaj bardzo urozmaicona i zróżnicowana wyróżniająca się różnymi formami geologicznymi jak: morena czołowa, pole sandrowe, równina denno - morenowa z licznymi drobnymi i płytkimi zagłębieniami, rynnami i oczkami. Skład gatunkowy obszarów leśnych Nadleśnictwa Szczecinek: sosna (68% pow.), Buk (11% pow.), Brzoza (10%. Pow.), Świerk (5% pow.). Ze względu na dużą atrakcyjność terenu i bliskość ośrodków miejskich (Szczecinek) Lasy Nadleśnictwa są nieustannie penetrowane przez turystów (zwłaszcza w sezonie letnim). Celem wycieczek jest zarówno turystyka i wypoczynek jak i zbiór runa leśnego. Dla lepszego udostępnienia lasów wybudowano parkingi, 10 miejsc biwakowania oraz miejsca postoju pojazdów. Przez teren Nadleśnictwa Szczecinek przebiega 7 szlaków turystycznych.

 
Nadleśnictwo Czaplinek podzielone jest na dwa obręby: Piława i Czaplinek, w skład których wchodzi 11 leśnictw: Sikory, Łubowo, Worowo, Piaseczno, Kiełpino, Międzylesie, Polne, Rakowo, Nowy Chwalim, Jeziorki, Juchowo. Obszar nadleśnictwa wynosi 15 692 ha, w tym 14 577 ha powierzchni leśnej. Gatunkiem panującym na tym obszarze jest sosna (60 % pow.). Pozostałe to: buk (13% pow.), brzoza (12% pow.) i świerk (6% pow.). 31% ogólnej powierzchni nadleśnictwa leży w zasięgu Drawskiego Parku Krajobrazowego. Tereny te tworzą mozaikę siedliskową, gatunkową, jak również pod względem ukształtowania terenu. Dlatego obszar Nadleśnictwa stał się atrakcyjny turystycznie. Przyczyniło się to do powstania szlaków rowerowych, kajakowych, pieszych, konnych i ścieżki przyrodniczej przebiegającej Na potrzeby turystów Nadleśnictwo stworzyło trzy miejsca biwakowania nad brzegami jezior (Pile i Rakowo), otoczone pięknym lasem.
Lasy Nadleśnictwa Drawsko położone są w I krainie przyrodniczo - leśnej Bałtyckiej, dzielnicy 3 Pojezierza Wałecko - Myśliborskiego. Lesistość obszaru będącego w granicach zasięgu administracyjnego nadleśnictwa wynosi ok. 49%. Nadleśnictwo składa się z 21 leśnictw, liczy 35 502 ha powierzchni, w tym powierzchni leśnej 23 549 ha i podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Sama gmina Drawsko Pomorskie w 34% pokryta jest lasami, które obfitują w runo leśne a także stanowią niewątpliwą atrakcję dla myśliwych. Od jez. Lubie w stronę południowo-zachodnią ciągnie się potężny, liczący ponad 100 000 ha, kompleks leśny nazywany „Puszczą Drawską”. W lasach tych występuje wiele roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową. Od kilku lat Nadleśnictwo Drawsko prowadzi działania, których celem jest udostępnienie lasów zarówno dla mieszkańców jak i przyjeżdżających w te strony turystów. Prace ukierunkowane są na wyznaczenie pewnych obszarów lasu, w które można wjechać samochodem, w których można bez obaw zbierać jagody lub grzyby czy rozpalić grilla nad jeziorem. W ten sposób Nadleśnictwo stara się w pewien sposób rekompensować przebywającym w lesie osobom brak możliwości wejścia na znaczną cześć nadleśnictwa, która ze względu na poligon wojskowy jest przez cały rok niedostępna. Wyznaczone zostały także dwa miejsca biwakowe. Jedno z nich znajduje się nad jez. Dąbie Wielkie, a drugie nad jeziorem Jelenino. Biwakowanie i palenie ognisk na tych miejscach jest dozwolone tylko po uzyskaniu zezwolenia z Nadleśnictwa. Przez obszar ten przepływa rzeka Drawa - fragment szlaku kajakowego im. Jana Pawła II.
Dużą atrakcją Nadleśnictwa jest kwatera polowań dewizowych w Dzikowie, położona nad brzegiem jeziora Wilże.
Grunty leśne Nadleśnictwa Kalisz Pomorski to głównie obszary sandrowe, płaskie lub faliste, na których przeważa typ siedliskowy boru świeżego, oraz drzewostany sosnowe lite lub z domieszką brzozy. Na północy dominują utwory morenowe, na których wytworzyły się siedliska boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego. Obszar gminy Kalisz Pomorski, która prawie w całości należy do Nadleśnictwa, charakteryzuje się bardzo dużą lesistością, która wynosi 55% i zwiększa się dzięki stopniowemu zalesianiu gruntów porolnych. Ponad 92% wszystkich gatunków drzew na terenie Nadleśnictwa stanowi sosna. Znaczna lesistość, czyste powietrze i liczne jeziora wpływają na duże walory turystyczne tego obszaru. Na turystów odwiedzających tereny Nadleśnictwa Kalisz Pomorski czekają przygotowane szlaki turystyczne, kempingi i estetyczne parkingi leśne. Potrzebom popularyzacji wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży służy ogród jordanowski oraz małe boisko sportowe, usytuowane przy siedzibie Nadleśnictwa. Nadleśnictwo Połczyn położone jest w zasięgu administracyjnym części siedmiu gmin: Połczyn Zdrój, Barwice, Czaplinek, Tychowo, Grzmiąca, Rąbino i Ostrowice. Dominują tu siedliska borowe (stanowią 36% powierzchni lasów) oraz siedliska lasowe (64% powierzchni lasów). Sosna zajmuje 60% powierzchni drzewostanów, buk – 12%, dąb – 6%, świerk – 6%. Na terenie gminy Połczyn Zdrój Wysokie charakterystyczny krajobraz to wzgórza morenowe (sięgające 200 m. n.p.m) porośnięte lasami mieszanymi i liściastymi, liczne jeziora tworzą niepowtarzalne piękno krajobrazu zwanego "Szwajcarią Połczyńską". Niepowtarzalny urok tego zakątka ziemi połczyńskiej szczególnie zachwyca jesienią, kiedy to wzgórza mienią się różnobarwnymi odcieniami czerwieni i złota.
Lasy w gminie Łobez zajmują 1/3 powierzchni gminy - ponad 7 tys. ha. Nie stanowią one jednego kompleksu, dzięki temu okolice Łobza sprawiają wrażenie bardzo różnorodnych krajobrazowo. Lokalne warunki glebowe i klimatyczne sprawiają, że Ziemia Łobeska porośnięta jest pięknymi lasami mieszanymi z udziałem buka, sosny, dębu, świerka i brzozy. Szczególnie interesujące są one jesienią, gdy mienią się mnogością barw. Gmina Łobez to także bogate tereny łowieckie dla myśliwych, na których występują jelenie europejskie, sarny, dziki i ptactwo wodnego. Działają tu cztery koła łowieckie: "Lis" Łobez, "Jeleń" Łobez, "Cyranka" Szczecin i "Rogacz" Węgorzyno. Lasy obfitują w jagody, maliny i grzyby. W sprzyjających latach sezon grzybobrań trwa od czerwca do późnej jesieni.
Nadleśnictwo Złocieniec jest Nadleśnictwem jednoobrębowym, w skład którego wchodzi 10 leśnictw oraz Gospodarstwo szkółkarskie. Tereny te obejmują krajobrazy pagórkowate pojezierne, równinno - morenowe i sandrowe. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, zajmująca 81 % powierzchni. Obszar gminy Złocieniec charakteryzuje się urozmaiconą rzeźba terenu, ciekawą szata roślinną lasów, łąk i bagien. W lasach grzybiarze znajdą prawdziwki, rydze, podgrzybki i koźlaki. Myśliwi mogą napotkać dziki, a ornitolodzy orły, nietoperze, czaple, bociany czarne, żurawie i kormorany.
Teren gminy Wierzchowo charakteryzuje się dużą różnorodnością ukształtowania. Występują tu liczne wzniesienia porośnięte pięknymi lasami bukowo-dębowymi i sosnowo-świerkowymi oraz strome stoki Około 60% powierzchni gminy zajmują lasy (największy wskaźnik lesistości ze wszystkich gmin Pojezierza). Dominują tu sosny, świerki, które w połączeniu z bukami i dębami tworzą piękne lasy mieszane bogate w różnorodną zwierzynę oraz roślinność taką jak grzyby, jagody, borówki. W lasach spotkać można dzika, sarnę, daniela, jelenia czy lisa. Duża atrakcją są żubry, które odwiedzają te lasy z ostoi wałeckiej. Gniazdują tu: orzeł bielik, kania, rybołów i bocian czarny. W okolicach miejscowości Sośnica znajduje się rezerwat starodrzewia bukowego z licznymi pomnikami przyrody. Objętość niektórych buków dochodzi tu do 6 metrów.

«Lipiec» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.