Uroczyste podpisanie umów. (2013-12-11)

W dniu 13.12.2013 r. o godzinie 11:00 w siedzibie LGD „Partnerstwo Drawy” ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu, odbędzie się  uroczyste podpisanie umów w obecności Pani Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pana Andrzeja Jakubowskiego Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Podpisane zostaną dwie umowy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi oraz pięć umów w ramach tzw. „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 13.12.2013 r. o godzinie 11:00 w siedzibie LGD „Partnerstwo Drawy” ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu, odbędzie się  uroczyste podpisanie umów w obecności Pani Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pana Andrzeja Jakubowskiego Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Podpisane zostaną dwie umowy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi oraz pięć umów w ramach tzw. „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wykaz projektów dla któwrych zostana podpisane umowy:

 

Nazwa wnioskodawcy

Osoba reprezentująca

Tytuł operacji

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT)

Wnioskowana kwota pomocy (w zł)

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowicach

Roman Bany

Prezes

Przygotowanie i uporządkowanie terenu pod boisko sportowe w Ostrowicach, jako miejsce istotne dla realizacji LSR.

59 144,70

47 315,76

 

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Ostrowic poprzez przygotowanie i uporządkowanie terenu pod boisko sportowe.  Udostępnienie go mieszkańcom obszaru i turystom znacznie wpłynie na integrację społeczną podczas wspólnych spotkań i zawodów sportowych organizowanych na boisku sportowym w Ostrowicach. Operacja przyczyni się także do rozwijania aktywności społecznych poprzez zwiększenie możliwości korzystania z boiska sportowego. Operacja wpłynie również na zachowanie i ulepszenie środowiska naturalnego i kulturowego.

 

2.

Gmina Czaplinek

Adam Kośmider

Burmistrz Czaplinka

Budowa placu zabaw w Broczynie.

49 824,26

32 525,00

 

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej umożliwiającej aktywne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci zamieszkujące wieś Broczyno.

 

3.

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Paulina Undrych-Matkowska Dyrektor

Organizacja imprezy z okazji XX-lecia Bornego Sulinowa.

99 498,72

50 000,00

 

Celem operacji jest wzmocnienie integracji społeczności, tożsamości lokalnej oraz promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez organizację obchodów XX-lecia Bornego Sulinowa.

 

4.

Gmina Ostrowice

Wacław Micewski
Wójt Gminy Ostrowice

Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo, gm. Ostrowice.

230 257,64

149 761,00

 

Celem operacji jest zachowanie i ulepszenie środowiska naturalnego i kulturowego oraz udostępnienie go mieszkańcom obszaru i turystom poprzez przebudowę, remont i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo, gm. Ostrowice.

 

5.

Krystyna Kowanek Potrawy znad Drawy

Krystyna Kowanek

Udostępnienie sprzętu do obserwacji nieba w obiekcie Potrawy znad Drawy.

24 893,26

19 914,60

 

Celem operacji poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy oraz wzrost jego atrakcyjności turystycznej przez zakup sprzętu do obserwacji nieba i udostępnienie go mieszkańcom i turystom.

 

6.

Hurtownia ATU Ośrodek Wypoczynkowy Camping WAJK Grzegorz Wrzesiński

Grzegorz Wrzesiński

Rozwój turystyki rekreacyjno-rowerowej wśród lokalnej społeczności i turystów poprzez zakup rowerów oraz zadaszenia na rowery.

34 497,81

22 437,60

 

Celem operacji popularyzacja aktywnego trybu życia oraz promowanie obszaru Pojezierza Drawskiego jako miejsca atrakcyjnego dla turystyki rowerowej wśród społeczności lokalnej i turystów, poprzez zakup w 2014 roku wyposażenia w postaci rowerów turystycznych oraz zadaszonego stojaka na rowery dla obiektu noclegowego w Piasecznie.

 

7.

Złocieniecki Ośrodek Kultury

Romana Kowalewicz
Dyrektor

Wartko tkać - kultywowanie złocienieckiej tradycji.

58 444,80

35 066,40

 

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej miasta i gminy Złocieniec poprzez organizację imprezy kulturalnej promującej lokalne walory związane z tradycjami tkackimi, przeprowadzenie spotkań kultywujących tradycyjny zawód tkacza i zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z historią włókiennictwa poprzez organizację konkursu tkaczy, wydanie audioprzewodnika mp 3 o historii złocienieckiego włókiennictwa, wystawę fotograficzną, album i reportaż społeczny o historii tkactwa.

 « Powrót«Lipiec» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.