Pojezierze Drawskie w Twoim telefonie.Pojezierze Drawskie w Twoim telefonie.
(2015-01-14)

W ramach projektu Współpracy pn. Włóczykije Pojezierza realizowanego przez pięć lokalnych grup działania w tym przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy, wykonana i uruchomiona została aplikacja na urządzenia mobilne pn. „Polskie Trasy”.


Szczegóły »
IX nabór wniosków zakończony.
(2014-01-02)

W dniu 30 grudnia 2013 roku dzisiaj zakończył się IX nabór wniosków składanych za pośrednictwem  naszej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”. W naborze tym przyjęliśmy 65 wniosków na „Małe Projekty” na łączna kwotę dofinansowania 1 898 939,91 zł (dostępna pula 731 222,25 zł) , 9 na Odnowę i Rozwój Wsi na kwotę 604 306,00zł (pula 393 565,61zł), 8 na Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw na kwotę 1 393 266,68 zł (dostępna pula 904 112,09 zł) oraz  i 1 na „Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej” na kwotę 18 162,00 zł (dostępna pula 78 788,00zł). Łącznie wpłynęły 83 wnioski.  Na dzień 7 i 8 stycznia 2014 roku zaplanowane jest  posiedzenie Rady LGD dla wstępnej oceny złożonych wniosków.
Wszystkim, którzy złożyli wnioski gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji ich projektów.
W pierwszej połowie roku 2014 planujemy ostatni już nabór wniosków i tylko na jedno działanie tzw. „Małe Projekty”. Szczegółowe informacje w naszym biurze.
ML 

Szczegóły »
Uroczyste podpisanie umów.
(2013-12-11)

W dniu 13.12.2013 r. o godzinie 11:00 w siedzibie LGD „Partnerstwo Drawy” ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu, odbędzie się  uroczyste podpisanie umów w obecności Pani Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pana Andrzeja Jakubowskiego Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Podpisane zostaną dwie umowy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi oraz pięć umów w ramach tzw. „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegóły »
Zapraszamy na szkolenia z rozliczania Małych Projektów
(2013-12-06)

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawidłowego rozliczania wniosków dla beneficjentów działania „Małe Projekty" Zakres tematyczny szkoleń: - Sporządzenie wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów; - Prawidłowe przygotowanie dokumentów finansowych i merytorycznych; - Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji operacji; - Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność.

Szczegóły »
Kalendarz LGD Partnerstwo Drawy na rok 2014.
(2013-11-28)

Wydaliśmy właśnie kalendarz na rok 2014. Dedykujemy go wszystkim którzy razem z nami ciężko pracują nad wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tak beneficjentom jak i członkom i pracownikom Lokalnych Grup Działania, samorządowcom i pracownikom wszystkich zaangażowanych w realizacje PROW  instytucji. Kalendarz przeznaczony jest dla naszych członków i jest  do odebrania w biurze LGD Partnerstwo Drawy w Złocieńcu. 

Szczegóły »
Zapraszamy na konsultacje
(2013-11-25)

W związku z ogłoszonym IX naborem wniosków zapraszamy na konsultacje dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych Projektów”. Konsultacje odbędą się w każdej z gmin naszego Stowarzyszenia, poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań:

Szczegóły »
Ogłoszenie o IX naborze
(2013-11-22)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje
o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy"
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" i „Małe Projekty" , tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin składania wniosków: od 9 grudnia 2013 r. do 30 grudnia 2013 r.

Szczegóły »
Kolejne umowy podpisane !
(2013-11-05)

W dniu 04.11.2013 r. o godzinie 14:00 w Siedzibie  Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy „ w Złocieńcu  odbyło się uroczyste podpisanie umów w obecności Marszałka Andrzeja Jakubowskiego. Podpisane zostały umowy na działania:  „Odnowa i Rozwój Wsi” oraz „Małe Projekty”  realizowane w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich złożone za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Drawy”.  Łączna wartość podpisywanych w tym dniu projektów przyjętych do realizacji wynosi prawie 0,5 mln złotych, w tym dofinansowanie to kwota ponad 330 tys. złotych.  

Szczegóły »
Wyniki oceny wniosków w VIII naborze
(2013-10-15)

W dniach od 30i 31lipca 2013 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” odbyło się  posiedzenie Rady LGD w całości poświecone ocenie wniosków złożonych w VIII naborze. Przedstawiamy listy rankingowe utworzone w wyniku tej oceny. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie informację o wynikach oceny złożonego przez siebie wniosku. Od tej decyzji wnioskodawcom przysługuje odwołanie.  
 
Załączone dokumenty

Szczegóły »
Zapraszamy do udziału w konkursie "Opowiedz ..."
(2013-10-04)

Zapraszamy naszych beneficjentów programu Działaj Lokalnie do udziału w konkursie "Opowiedz...". Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.
Prace konkursowe w formie reportażu multimedialnego lub krótkiego filmu (max 2,5 min.) można zgłaszać mailowo (biuro@partnerstwodrawy.org) do 31.12.2013r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się: http://dzialajlokalnie.pl/article-21-Informacje_o_konkursie.html#.UkvHwBCDfIU
Inspiracje i poprzednio nagrodzone prace: http://dzialajlokalnie.pl/category/12-Konkurs_Opowiedz/#.UkvHGxCDfIU

Szczegóły »
9 inicjatyw za ponad pół miliona
(2013-09-26)

9 inicjatyw za ponad pół miliona złotych zrealizuje 6 podmiotów z terenu Pomorza Zachodniego. Wsparcie ich działań będzie pochodzić ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podpisanie umów z beneficjentami zaplanowano na poniedziałek, 30.09.br. w Złocieńcu. Uczestniczyć w nich będzie wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.
Podjęte działania dotyczą m.in. zadań w zakresie: rekreacji, turystyki, promocji, lokalnej przedsiębiorczości, poprawy bezpieczeństwa i kultury. Aż 3 z nich przeprowadzi gmina Drawsko Pomorskie. Dofinansowanie otrzymają również zakłady budżetowe i prywatni przedsiębiorcy.
Realizacja poszczególnych projektów przedstawia się następująco: 

Szczegóły »
Badamy wskaźniki
(2013-09-20)

W związku z badaniem wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się z prośbą o wypełnienie  ankiet monitorujących operacje zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do biura LGD ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec. (ankieta w załączniku)

Szczegóły »
Program "Równać Szanse"
(2013-09-18)


Program "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Regionalny Konkurs Grantowy 2013Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła 1 sierpnia "Regionalny Konkurs Grantowy"w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.Termin składania wniosków upływa 10 października 2013 roku.Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl.Zapraszamy również do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Jak napisać wniosek w Programie "Równać Szanse". Zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca w Gdańsku i Lublinie. Rejestrator znajduje się na stronie www.rownacszanse.plwięcej na www.rownacszanse.plDo pobrania
Zasady konkursu
Wzór formularza wniosku
Kryteria oceny merytorycznej
Instrukcja wypełniania wniosku

Program "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji WolnościAdministrowany przez Polską Fundację Dzieci i MłodzieżyPolska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawawww.rownacszanse.pl, e-mail: info@rownacszanse.pl tel: 22 826 10 16Szczegóły »
Konkurs "Otwarta Szkoła"
(2013-09-04)

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłaszają nabór zgłoszeń w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.W konkursie mogą brać udział zespoły składające się ze szkoły oraz organizacji pozarządowej, które w terminie pomiędzy 1 września 2011 roku a 10 czerwca 2013 r. realizowały wspólny projekt.Projekty mogą być zgłaszane w jednej z czterech obszarach tematycznych: ”Bezpieczeństwo”, „Edukacja prawna”  „Edukacja obywatelska” oraz „Edukacja globalna i międzykulturowa”.Termin zgłoszeń upływa 15 września 2013 roku.

Szczegóły »
Ostateczne wyniki VIII naboru wniosków
(2013-08-14)

W dniu 13 sierpnia 2013 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy" odbyło się posiedzenie Rady LGD w  poświęcone ocenie wniosków w stosunku do których wpłynęły odwołania złożone przez wnioskodawców. Poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe wniosków złożonych w VIII naborze. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie stosowną informację o ostatecznych wynikach oceny.

Szczegóły »
Wiejski Festyn Lipcowy w Bolegorzynie
(2013-08-02)

W dniu 27 lipca w Bolegorzynie odbył się doroczny Wiejski Festyn Lipcowy. W tym roku miał on szczególny charakter,obchodziliśmy bowiem 5 rocznicę utworzenia Muzeum PGR w Bolegorzynie. Festyn rozpoczęła uroczysta akademia,w trakcie której wręczono pamiątkowe odznaczenia „Zasłużony dla Muzeum PGR” ludziom,którzy wspierają to przedsięwzięcie od początku tj.od 2007r. i aktywnie w nim uczestniczą.

Szczegóły »
Wyniki oceny VIII naboru wniosków
(2013-08-01)

W dniach od 30 do 31 maja 2013 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” odbyło się  posiedzenie Rady LGD w całości poświecone ocenie wniosków złożonych w VIII naborze. Przedstawiamy listy rankingowe utworzone w wyniku tej oceny. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie informację o wynikach oceny złożonego przez siebie wniosku. Od tej decyzji wnioskodawcom przysługuje odwołanie.

Szczegóły »
Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Drawy"
(2013-08-01)

Informujemy, iz w dniu 13 sierpnia 2013 roku od godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania" Partnerstwo Drawy"  w Złociencu przy ulicy Stary Rynek 6  dobędzie się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Drawy poświecone rozpatrzeniu odwołań od oceny wniosków w VIII naborze.

Szczegóły »
Ocena wniosków złożonych w VIII naborze
(2013-07-19)

Informujemy, iż w dniu 30 i 31 lipca 2013 roku od godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy"  w Złocieńcu przy ulicy Stary Rynek 6 odbędzie się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Drawy poświęcone ocenie wnisków złozonych w VIII Naborze.

Szczegóły »
Konkurs Działaj Lokalnie rozstrzygnięty!
(2013-07-16)

W dniu 15.07.2013 odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej programu Działaj Lokalnie. Podczas naboru wniosków w dniach 20.05 do 20.06.2013 wpłynęło 40 wniosków z czego 39 wniosków spełniło kryteria formalne. W wyniku oceny Komisji do dofinansowania zostało wybranych 24 wnioski na łączną kwotę 66.400,70zł. W najbliższym czasie skontaktujemy się z grantobiorcami w celu dopełnienia formalności.

Szczegóły »
VIII nabór - nowe wzory wniosków - LEADER Odnowa wsi
(2013-07-12)

UWAGA ! Nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi".

Szczegóły »
Z misją w regionie!
(2013-07-04)

Nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” może pochwalić się bilbordem reklamowym, który można podziwiać z drogi krajowej nr 20 zaraz za Śmiadowem w kierunku na Szczecinek. Serdecznie dziękujemy Panu Kamilowi Lisowi, członkowi naszego Stowarzyszenia za udostępnienie bilbordu na naszą promocję. 

Szczegóły »
Czy lubimy sąsiada z za miedzy?
(2013-07-03)

Dzisiaj, tj. 3 lipca 2013 roku od godz. 12-tej w miasto Złocieniec rusza międzynarodowa grupa wolontariuszy i zbiera podpisy pod hasłem "LUBIĘ DRAWSKO". odnajdźcie ich w centrum i wpiszcie się na listę. Akcja dzisiaj potrwa do godz. 16-tej. Dodatkową atrakcją jest to że będą bez pomocy tłumacza wesprzyjcie ich i pomóżcie, bo dla tego kto zbierze najwięcej podpisów będzie nagroda. Jutro ta sama akcja zostanie przeprowadzona w Drawsku Pomorskim, a mieszkańcy będą mogli podpisać się pod hasłem „LUBIĘ ZŁOCIENIEC”. Zapraszamy do udziału i wspierania naszych międzynarodowych wolontariuszy swoimi podpisami.

Szczegóły »
II Gwieździsty Rajd rowerowy „Partnerstwa Drawy”
(2013-07-01)

W dniach 15-16 czerwca 2013 roku odbył się I Gwieździsty Rajd Rowerowy Partnerstwa Drawy”.  W radzie wzięło udział 130 uczestników mieszkańców naszego regionu. W ramach rajdu kilkunastoosobowe grupy rowerzystów dniu 15 czerwca 2013 roku wyruszyły z miast i miejscowości regionu aby spotkać się na wielkiej integracyjnej imprezie w Stanicy Harcerskiej w Machlinach, Gmina Czaplinek. 
 

Szczegóły »
Ocena wniosków złożonych w VII naborze
(2013-06-26)

Informujemy, iz w dniu 8 maja 2013 roku od godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" w Złociencu przy ulicy Stary Rynek 6  dobędzie się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Drawy poświecone ocenie wnisków złozonych w VII Naborze.

Szczegóły »
Ocena wniosków złożonych w VII naborze
(2013-06-26)

Informujemy, iz w dniu 21 maja 2013 roku od godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania" Partnerstwo Drawy"  w Złociencu przy ulicy Stary Rynek 6  dobędzie się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Drawy poświecone rozpatrzeniu odwołań od oceny wniosków w VII naborze.

Szczegóły »
Ogłoszenie o VIII naborze
(2013-06-25)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje
o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy"
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" i „Małe Projekty" , tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin składania wniosków: od 12 lipca 2013 r. do 26 lipca 2013 r.

Szczegóły »
Aktywny Senior
(2013-06-14)

Czytaj więcej:

Szczegóły »
Działaj Lokalnie VIII - zapraszamy na warsztaty
(2013-06-11)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" zaprasza na warsztaty
"GENERATOR WNIOSKÓW PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2013"
Nowością w tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie jest generator wniosków. Ośrodek Działaj Lokalnie zgodnie z zaleceniami Akademii Rozwoju Filantropii odchodzi od zasady przyjmowania wniosków w wersji papierowej i wnioski przyjmowane są tylko w wersji elektonicznej.

Szczegóły »
II Gwieździsty Rajd Rowerowy „Partnerstwa Drawy”
(2013-06-06)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy organizuje w tym roku II Gwieździsty Rajd „Rowerowy Partnerstwa Drawy”. Impreza odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2013 roku.. W ramach rajdu  grupy  rowerowe z  naszych gmin członków LGD spotkają się  w Stanicy Harcerskiej w Machlinach, gmina Czaplinek. W miejscu spotkania odbywać się będzie cały szereg działań propagujących zdrowy tryb życia, postawy pro-ekologiczne i pro-turystyczne wśród naszych mieszkańców. Pragniemy, aby impreza ta stała się prawdziwym świętem turystyki aktywnej z uroczystym otwarciem turystycznego sezonu rowerowego 2013 na Pojezierzu Drawskim i Szczecineckim.  Drugiego dnia rajdu w godzinach przedpołudniowych odbywać się będą konkursy i imprezy towarzyszące, a po południu  poszczególne grupy powrócą do swoich miejscowości rowerowymi trasami naszych pojezierzy. Nasze Stowarzyszenie jako główny organizator rajdu pokryje koszt wyżywienia i zakwaterowania wszystkich jego uczestników.

Szczegóły »
II Gwieździsty Rajd Rowerowy „Partnerstwa Drawy”II Gwieździsty Rajd Rowerowy „Partnerstwa Drawy”
(2013-06-06)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy organizuje w tym roku II Gwieździsty Rajd „Rowerowy Partnerstwa Drawy”. Impreza odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2013 roku.. W ramach rajdu grupy rowerowe z naszych gmin członków LGD spotkają się w Stanicy Harcerskiej w Machlinach, gmina Czaplinek. W miejscu spotkania odbywać się będzie cały szereg działań propagujących zdrowy tryb życia, postawy pro-ekologiczne i pro-turystyczne wśród naszych mieszkańców. Pragniemy, aby impreza ta stała się prawdziwym świętem turystyki aktywnej z uroczystym otwarciem turystycznego sezonu rowerowego 2013 na Pojezierzu Drawskim i Szczecineckim. Drugiego dnia rajdu w godzinach przedpołudniowych odbywać się będą konkursy i imprezy towarzyszące, a po południu poszczególne grupy powrócą do swoich miejscowości rowerowymi trasami naszych pojezierzy. Nasze Stowarzyszenie jako główny organizator rajdu pokryje koszt wyżywienia i zakwaterowania wszystkich jego uczestników.

Szczegóły »
Ogłaszamy nabór Działaj Lokalnie 2013 !
(2013-05-24)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie VIII” Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2013 r. Pula grantów wyniesie ok 85.000 zł. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W tym roku po raz pierwszy możesz złożyć wniosek wchodząc na generator wniosków on-line pod adresem:                                        http://system.dzialajlokalnie.pl

Szczegóły »
BITWA O KULĘ ARMATNIĄ
(2013-05-23)

Lokalna Grupa Działania LGD Partnerstwo Drawy w Złocieńcu zaprasza do wzięcia udziału w zabawie „Bitwa o kulę armatnią” dla dzieci i młodzieży z Drawska Pomorskiego.
Akcja weekendowa z grami bez prądu, czyli "bitwy o kulę armatnią" kierowana jest dla wszystkich, w szczególności dla dzieci i młodzieży z Powiatu Drawskiego. Rozgrywki z różnych gier planszowych, karcianych i tych zapomnianych jak "kapsle" odbędą się w dniach 24-26 maja. Warsztaty z grami to otwarte wydarzenie, na które zapraszamy dzieci z rodzicami, młodzież i dorosłych. W mini turniejach będzie można wygrać różne nagrody, a na koniec miasto, które wygrało więcej mini turniejów nagrodzimy "kula armatnią" - a dokładniej sześcioma kulami, czyli tradycyjnymi boulami. Zajęcia będę prowadzone przez wolontariuszy w terminach:

Szczegóły »
Ostateczne wyniki VII naboru wniosków
(2013-05-22)

W dniu 21 maja 2013 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” odbyło się posiedzenie Rady LGD w  poświecone ocenie wniosków w stosunku do oceny których wpłynęły odwołania złożone przez wnioskodawców. Poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe wniosków złożonych w VII naborze. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie stosowną informację o ostatecznych wynikach oceny.

Szczegóły »
130 rocznica urodzin Waltera Gropiusa
(2013-05-15)

Zapraszamy na spotkanie w Drawsku Pomorskim z okazji 130 rocznicy urodzin
wielkiego architekta Waltera Gropiusa.


Szczegóły »
Portal NGO zyskał nową zakładkę!
(2013-05-15)

Zapraszamy do nowego serwisu w portalu NGO.pl związanego z nowymi technologiami. 
Nowe technologie niepostrzeżenie opanowały całą przestrzeń wokół nas. Stały się naturalnym elementem naszego życia. Niektórzy twierdzą, że jeśli nie ma cię w sieci, to nie istniejesz. I pewnie mają trochę racji. Bo nowoczesne technologie całkowicie zmieniły sposoby komunikacji i organizację pracy. Rewolucja Web 2.0 i rozwój mediów społecznościowych przyniosły kompletnie nowe możliwości działania. Trudno udawać, że nie dostrzega się tej technologicznej zmiany w naszym otoczeniu. Cały artykuł znajduje się tutaj: Nowy serwis dla trzeciego sektora.
Zapraszamy do serwisu: www.technologie.ngo.pl

Szczegóły »
Wyniki VII naboru wniosków
(2013-05-14)

W dniach od 8 do 10 maja 2013 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” odbyło się  posiedzenie Rady LGD w całości poświecone ocenie wniosków złożonych w VII naborze. Przedstawiamy listy rankingowe utworzone w wyniku tej oceny. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie informację o wynikach oceny złożonego przez siebie wniosku. Od tej decyzji wnioskodawcom przysługuje odwołanie.

Szczegóły »
Zaproszenie na Marsz Nordic Walking w Złocieńcu
(2013-04-25)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu zaprasza na I Marsz Nordic Walking Słuchaczy UTW. Współorganizatorem Marszu jest "Akademia Złotego Wieku" UTW Wejcherowo. Marsz honorowym patronatem objęła Minister Sportu Joanna Mucha. 
Marsz odbędzie się 18 maja 2013 roku. Start o godz. 11.00 -Ogródki Działkowe przy ulicy Cieszyńskiej w Złocieńcu.
Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych ze Złocieńca i okolic.Zapisy uczestników do dnia 30 kwietnia 2013 roku w biurze UTW, ul. Wolności 6 w Złocieńcu.
Zapraszamy. 

Szczegóły »
Fundusze dla kreatywnych
(2013-04-23)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Nabór wniosków trwa od 6 maja do 17 maja 2013 roku.

Szczegóły »
Zapraszamy na konferencję
(2013-04-17)

Drawsko Pomorskie - 26 kwietnia 2013 roku Budynek Dworca Kolejowego - Kolejowa 1 godzina 10.00

Szczegóły »
„Pojezierze Drawskie w poezji obrazu”
(2013-04-15)

Właśnie ukazała się najnowsza publikacja wydana pod patronatem naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” pt. „Pojezierze Drawskie w poezji obrazu”. Autorem zdjęć zaprezentowanych w tej publikacji jest Leszek Paradowski , mieszkaniec Drawska Pomorskiego. 

Szczegóły »
Walne Zebranie Partnerstwa Drawy
(2013-04-08)

Dnia 9 kwietnia 2013 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3 o godz. 13.00. odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy.  Głównym celem spotkania jest wysłuchanie sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012 oraz głosowanie  w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD. Poza tym porządek spotkania przewiduje przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2013, sprawy bieżące i wolne wnioski. Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków naszej Lokalnej Grupy Działania na to spotkanie.

Szczegóły »
Bitwa o Armatę
(2013-04-08)

„Rzecz o odwiecznej przyjaźni drawsko-złocienieckiej lub jak kto woli o odwiecznej przyjaźni złocieniecko-drawskiej". Projekt poprawienia stosunków między miastami Drawskiem i Złocieńcem wkroczył w kolejną fazę. Teraz za pracę nad działaniami odpowiedzialna stała się również młodzież z obu miast. W drawskim inkubatorze aktywności społecznej, bo tak chyba można nazwać przebudowany przez drawski ratusz były dworzec odbyły się spotkania, podczas których młodzież pracowała nad projektem przyjaźni. Podobne spotkanie odbędzie się również w Złocieńcu. W trakcie warsztatów młodzi aktywiści pracowali nad projektem gry terenowej, dzięki której mieszkańcy nieodległych miast będą mogli poznawać historię, choć nie tylko drugiego miasta. Kilka dni wcześniej w siedzibie LGD w Złocieńcu odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej podczas którego omawiano sprawy marketingowe projektu. Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenie nowej strony projektu                                         www.wystrzalowa-przyjazn.pl Tam znajdziecie wszelkie informacje i aktualności dotyczace "wystrzałowej przyjażni".

Szczegóły »
Przypominamy o konsultacjach przed naborem
(2013-04-03)

W związku z naborem przewidzianym w dniach od 19 kwietnia 2013 r. do 06 maja 2013 r. zaplanowany jest cykl konsultacji w każdej z gmin wchodzących w skład naszego LGD. Przypominamy harmonogram konsultacji.

Szczegóły »
Ogłoszenie o naborze
(2013-03-29)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych Projektów” , tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegóły »
Wyróżnienie dla LGD
(2013-03-25)

19 marca 2013 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. aktualne informacje na temat warunków otrzymania pomocy z WFOŚIGW na realizacje zadań z zakresu  ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Szczegóły »
LGD Partnerstwo Drawy na Targach Pracy i Edukacji
(2013-03-21)

19 marca w hali sportowej przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Na targach swoje stoisko miało także nasze Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy. Targi organizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy, Starostę Drawskiego oraz Burmistrza Drawska Pomorskiego. W czasie targów odwiedzający mogli zapoznać się z ofertami firm, instytucji, uczelni, szkół, a także stoiskami służb medycznych, straży pożarnej i wojska.

Szczegóły »
Targi Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim.
(2013-03-15)

Zapraszamy na stoisko LGD „Partnerstwo Drawy” na Targach Pracy i Edukacji dnia 19 marca 2013 roku w hali sportowej przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim, ul. Dworcowa 2a. Targi odbędą się w godzinach od 9.00 do 13.00.
Oferujemy:
Informacje o tegorocznych  naborach wniosków  w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013Informacje o nowej edycji Konkursu „Działaj Lokalnie”Materiały i publikacje LGD,Ostatnie wydania naszej  Gazety Echa znad Gwdy i Drawy.Zabawy i konkursy  z nagrodami

Szczegóły »
„Generator Nowoczesności Partnerstwa Drawy”
(2013-03-14)

Sukces LGD „Partnerstwo Drawy” konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych na nowatorskie projekty promujące wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie. Więcej…

Szczegóły »
Album „Jezioro Siecino – perłą Pojezierza Zachodniopomorskiego”.
(2013-03-12)

Nasz region zyskał kolejną bardzo ciekawą publikację. Jest to album promujący nasze pojezierze na przykładzie Siecina - jednego z naszych najpiękniejszych jezior. Autorem wszystkich zdjęć jest Włodzimierz Piątek, fotograf, dziennikarz, który przez wiele lat spędzając tutaj wolne chwile, uwieczniał piękno naszej ziemi swoim fotograficznym aparatem. Autor na wstępie napisał: „Przekazuję czytelnikom obrazy tego wszystkiego, co sam ukochałem, co sprawiało mi wiele wzruszeń i emocji przez wiele, wiele lat, to, co robiłem „dla siebie od siebie”. Jeśli moje zdjęcia wzruszą, poruszą wyobraźnię, pobudzą głód artystyczny – wśród oglądających – będę szczęśliwy”. Zdjęcia autora pokazujące naszą przyrodę i krajobrazy są przepiękne.

Szczegóły »
Zapraszamy na szkolenia
(2013-03-12)

Zapraszamy na szkolenia z możliwości pozyskania środków finansowych w ramach PROW 2007-2013. Szkolenia odbędą się 20.03.2013 w godz. 11.00 - 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz 21.03.2013 w godz. 11.00 - 13.00 w sali 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Szczegóły »
VI ZLOT MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII W ZATOMIU
(2013-03-07)

Forum Astronomiczne oraz Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski zapraszają wszystkich miłośników astronomii na VI Zlot, który odbędzie się w miejscowości Zatom, w gminie Drawno w dniach od 14 – 17 marca 2013 roku. O wyjątkowości tego miejsca świadczy jego położenie - w centrum strefy tzw. „najmniejszego skażenia światłem”- Czarnej dziury na mapie LP Europy". Jest to niewątpliwie najciemniejsze miejsce Polski północno-zachodniej. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi określane często "Małymi Bieszczadami Północy".

Szczegóły »
Wielkanocne Warsztaty Twórczej Aktywności
(2013-03-05)

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego
zaprasza Rodziny z Dziećmi oraz
wszystkich zainteresowanych do gospodarstwa ekologicznego w Juchowie
na Wielkanocne Warsztaty
Twórczej Aktywności


Szczegóły »
Raport z badania poziomu efektywności pozyskiwania środków
(2013-03-04)

Przedstwiamy Państwu raport z badania poziomu efektywności pozyskiwania środków przez beneficjentów z obszaru LGD „Partnerstwo Drawy” Celem prezentowanego w załaczeniu opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego tak mało beneficjentów z obszaru, na którym wdrażana jest Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” podpisuje umowy dotyczące realizacji projektów ze środków PROW. To pytanie może być również zadane w inny sposób: dlaczego istnieje tak duża dysproporcja pomiędzy liczbą wniosków wybranych przez LGD „Partnerstwo Drawy” do dofinansowania a liczbą wniosków, które to dofinansowanie otrzymały?Zachecamy wszystkich do zapoznania się z tym materiałem.

Szczegóły »
„Sprawne ręce - twórcze warsztaty rękodzielnicze”
(2013-02-25)

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w listopadzie i  grudniu 2012 roku realizowała cykl  tematycznych warsztatów rękodzielniczych skierowanych do osób na co dzień pracujących w środowisku wiejskim. Warsztaty zorganizowane były z myślą o  pracownikach świetlic wiejskich, świetlicowych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz osób aktywnych w codziennym życiu lokalnych społeczności.  Ponadto oferta skierowana była do osób prowadzących działalność agroturystyczną i turystyczną na obszarach wiejskich.

Szczegóły »
Wielka Gra w Suliszewie.
(2013-02-25)

Na zakończenie ferii zimowych w dniu 16 lutego 2013 roku świetlicy wiejskiej w Suliszewie w odbyła się mega-gra planszowa pt. „Ekopodróże po Pojezierzu Drawskim – spotkania z przyrodą i historią. W zabawie wzięli udział dzieci, mieszkańcy Suliszewa wraz z rodzinami. W ciekawej i zaciętej rywalizacji wzięły udział trzy drużyny. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, m.in. gra planszowa o naszym regionie wydana przez naszą Lokalną Grupę Działania. Zwycięzcom gratulujemy. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suliszewo oraz Świetlica Wiejska w Suliszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”.

Szczegóły »
Spotkanie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.
(2013-02-11)

W dniu 1 lutego w sali narad Urzędu Miejskiego w  Złocieńcu z inicjatywy naszej Lokalne Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów, członków naszego Stowarzyszenia z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Andrzejem Jakubowskim.

Szczegóły »
Uwaga zmiana rozporządzenia dot. Małych Projektów
(2013-01-22)

Informujmy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Szczegóły »
Fabryka Biznesu
(2013-01-15)

OSTATNIA SZANSA NA UZYSKANIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA ZAŁOŻENIE FIRMY!
Informujemy, że rekrutacja do projektu Fabryka Biznesu- 40 000zł na założenie firmy została przedłużona do 23 stycznia 2013r.Masz dość bezczynności? Myślisz o własnej firmie, a brakuje Ci funduszy? Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś! Każdy ma szansę na udział w projekcie, z powodu małej ilości zgłoszeń. Być może, to ostatnia okazja na otrzymanie 40 000zł, ponieważ w kolejnych latach już nie przewiduje się bezzwrotnych dotacji.DLA KOGO:Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, gryfickiego, kamieńskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, świdwińskiego w tym:

osoby w wieku powyżej 50 roku życia
osoby niepełnosprawne
osoby w wieku do 24 roku życia

CO MOŻNA ZYSKAĆ

bezzwrotną dotację na założenie firmy do 40 000zł
dodatkowe wsparcie w wysokości 1 500zł przez pierwszych 
6 miesięcy prowadzenia firmy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy
bezpłatne szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firmy
indywidualne doradztwo

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości i pytania do projektu skontaktuj się z nami, a na pewno otrzymasz fachowe wsparcie.Dokumenty należy dostarczać osobiście lub drogą pocztową na adres: Biuro Projektu Fabryka Biznesu , ul. Sienkiewicza 10, pok. 108, 78-100 Kołobrzeg.
Szczegółowe informacje dostępne są:na stronie www.fabryka.firs.org.pl lub pod nr tel. 506 673 799

Szczegóły »
Ferie w KarpnieFerie w Karpnie
(2013-01-11)

Ferie zimowe w Karpnie dla dzieci i rodziców.

Terminy turnusów :
I.13 stycznia-20 stycznia 2013r.
II.27 stycznia-3 lutego 2013 r.
III.10 luty-17 lutego 2013 r.


Szczegóły »
II tura szkoleń dla branży turystycznej
(2013-01-09)


Nabór trwa do dnia 31 stycznia 2013 roku
ZAPRASZAMY


Szczegóły »
Bezpłatne szkolenie dla członków stowarzyszeń i fundacji
(2013-01-03)

„Budowanie partnerstwa organizacji pozarządowych”
czyli jak wspólnymi siłami realizować założone cele
Stowarzyszenie Młodzieżowe Obszar Kultury (SMOK) wraz ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz Lokalną Grupą Działania  „Partnerstwo Drawy” zaprasza na szkolenie z budowania partnerstwa organizacji pozarządowych. Zajęcia odbędą się w dniu 12 stycznia 2013 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. Szkolenie jest bezpłatne. Skierowane jest do członków organizacji  pozarządowych z siedzibą w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców.
Organizator: Stowarzyszenie Młodzieżowe Obszar Kultury (SMOK)
Tytuł projektu: „Wsparcie organizacji pozarządowych Powiatu Drawskiego szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”
Termin szkolenia: 12 stycznia 2013 roku
Miejsce szkolenia: sala narad Starostwa Powiatowego  Plac E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
więcej...

Szczegóły »
Uwaga beneficjenci Małych Projektów którzy złożyli wnioski w VI Naborze.
(2012-12-27)

Urząd Marszałkowski wystosował pismo do wszystkich beneficjentów Małych Projektów którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w VI Naborze z informacją o różnicy w indywidualnym oznaczeniu sprawy na Uchwałach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" a indywidualnym oznaczeniem na pierwszej stronie wniosków. Pomyłka dotyczy błędnie postawionego znaku "-" zamiast "/". Sprawa została wyjaśniona a beneficjenci nie muszą odpowiadać na przesłane pisma.

Szczegóły »
Warsztaty kulinarne podczas Czaplineckiego Święta Wody i Ryby
(2012-12-21)

6 sierpnia b.r. nad jeziorem Drawskim w Czaplinku na terenie Ośrodka Sportów Wodnych miała miejsce coroczna impreza - ŚWIĘTO WODY I RYBY. Podczas imprezy odbyły się także warsztaty kulinarne których współorganizatorem było LGD "Partnerstwo Drawy"

Szczegóły »
Warsztaty kulinarne w Barwicach
(2012-12-21)

W Barwicach w sobotę 27 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne 2011. Na Święcie Plonów Gminy Barwice odbyły się również warsztaty kulinarne współfinansowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy". Przy słonecznej pogodzie miała miejsce degustacja świeżo przyrządzonych ryb: przepysznego smażonego pstrąga i delikatnej sielawy, która jak zwykle ściągnęła licznych smakoszy.

Szczegóły »
Dębsko - Fest Porzeczka i warsztaty kulinarne
(2012-12-21)

Fest Porzeczka to coroczny festyn integracyjny organizowany przez sadowników czarnej porzeczki z Dębska i okolic. W tym roku także nasze Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy miało swój udział organizując podczas imprezy warsztaty kulinarne.

Szczegóły »
szkolenie dla członków Rady LGD i wybór wniosków do dofinansowania.
(2012-12-21)

W dniu 16.11.2011r. w Pałacu w Siemczynie odbyło się szkolenie dla Rady Stowarzyszenia obejmujące wprowadzone w roku 2011 zmiany w LSR a dokładnie w części dot. budżetu, wskaźników oraz harmonogramu naboru wniosków. Szkolenie rozpoczęło się debatowaniem nad możliwymi do przyjęcia zmianami i działaniami, które mogły być wdrożone na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Zaistniała ponadto konieczność zapoznania członków organu decyzyjnego z zaistniałymi zmianami w obowiązujących rozporządzeniach oraz wzorach wniosków, w tym także z planami dotyczącymi nowego okresu programowania.

Szczegóły »
  "Nowe Technologie Lokalnie" "Nowe Technologie Lokalnie"
(2012-12-19)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” jest uczestnikiem programu "Nowe Technologie Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego jest przez FRSI - Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem tego programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności w społecznościach lokalnych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT).

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe działające na naszym terenie do korzystania ze wsparcia Mobilnego Doradcy. Oprócz jego osobistych kompetencji i fachowości dysponuje on potężnym wsparciem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jej fachowców i ekspertów w wszystkich dziedzinach ICT.   więcej...

Szczegóły »
,,Młodzieżowa Akademia Umiejętności’’
(2012-12-14)

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim w dniach od 12.11.2012 do 21.11.2012 w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Młodzieżowa Akademia Umiejętności’’ przeprowadzono szkolenie zawodowe dla 15 uczestników tego projektu. Szkolenie przeprowadziła firma z długoletnią tradycją  Spółdzielnię Pracy ,, Oświata’’ z Koszalina. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Szczegóły »
Dodatkowe konsultacje w Gminie Drawno
(2012-12-10)

W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Drawno składaniem wniosków w ramach działania "Małe Projekty" informujemy, iż odbędą się dodatkowe konsultacje dnia 28.06.2012 w Urzędzie Miejskim w Drawnie o godz. 13.00

Szczegóły »
Warsztaty pisania wniosków dla OSP, kół łowieckich, WOPR
(2012-12-10)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby składaniem wniosków na działanie „Małe Projekty” na kolejne szkolenie tematyczne. Szkolenie odbędzie się na stanowisku komputerowym w Zespole Szkół w Szczecinku dnia 28.05.2012, a efektem spotkania będą gotowe wnioski, które będzie można złożyć podczas najbliższego naboru.

Szczegóły »
Sprawne ręce- twórcze warsztaty rękodzielnicze.
(2012-12-05)

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane na tematyczne warsztaty rękodzielnicze.Szczególnie zapraszamy osoby pracujące na co dzień w środowisku wiejskim; pracownicy świetlic, świetlicowe, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Ponadto ofertę kierujemy do osób prowadzących działalnośc agroturystyczną i turystyczna na obszarach wiejskich.
Tematyka i terminy najbliższych spotkań:

Temat Warsztatu


Osoba Prowadząca


Miejsce


Czas
 
Sianoploty


 
Zuzanna Sikora


Świetlica Wiejska
Nowe Laski
Gmina Wierzchowo


8.12.2012
W godz. 8.00-18.00
 
Florystyka


 
Małgorzata Nowicka


Świetlica Wiejska
Suliszewo
Gmina Drawsko Pom.


15.12.2012
W godz. 8.00-18.00
Motywacja

      Wacław Idziak

Świetlica Wiejska
Suliszewo
Gmina Drawsko Pom.

16.12.2012
W godz. 8.00-18.00
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro@partnerstwodrawy.org Telefoniczne zgłoszenia przyjmuje oraz   udziela szczegółowych informacji P. Grażyna Dudka - koordynator projektu pod nr telefonu: 606 911 253 Uwaga! Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie oraz materiały na szkolenie. Jedynym kosztem, który ponosi uczestnik jest koszt dojazdu na warsztaty.

Szczegóły »
Adwentowe Warsztaty Twórczej Aktywności
(2012-12-04)

Adwentowe Warsztaty Twórczej Aktywności w gospodarstwie ekologicznym w JuchowieFundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie  zaprasza rodziny z dziećmi oraz wszystkich zainteresowanych do bliższego poznania gospodarstwa prowadzonego w zgodzie z naturąw dniu 15.12.2012 (sobota) w godz. 10.00-12.00 lub 14.00-16.00Czytaj więcej.....

Szczegóły »
Port docelowy TURYSTKA - kursy i szkolenia
(2012-12-04)

W ramach projektu osobom "Port docelowy-Turystyka"  zatrudnionym w szeroko pojętej branży  turystycznej z powiatu świdwińskiego i drawskiego  przysługuje kurs języka angielskiego, a także kurs marketingu i  promocji.  Oba szkolenia są w pełni finansowane przez Unię Europejską i są  całkowicie bezpłatne (z egzaminami włącznie)  czytaj więcej ....

Szczegóły »

(2012-12-04)

Stowarzyszenie Młodzieżowe Obszar Kultury (SMOK) zaprasza na szkolenie z rachunkowości w NGO i budowania struktur organizacyjnych. Zajęcia odbędą się w dniach 8 - 9 grudnia 2012 w Luboradzy. Szkolenie jest bezpłatne, z noclegiem, zwrotem kosztów dojazdu i wyżywieniem dla 50 osób. czytaj wiecej...

Szczegóły »
Ostateczne wyniki VI naboru wniosków.
(2012-11-29)

W dniu 28 listopada 2012 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” odbyło się posiedzenie Rady LGD w  poświecone ocenie dwóch wniosków w stosunku do oceny których wpłynęły odwołania złożone przez wnioskodawców. Poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe wniosków złożonych w VI naborze. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie stosowną informację o ostatecznych wynikach oceny.

Szczegóły »
Sprawne ręce- twórcze warsztaty rękodzielnicze.
(2012-11-26)

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane na tematyczne warsztaty rękodzielnicze.Szczególnie zapraszamy osoby pracujące na co dzień w środowisku wiejskim; pracownicy świetlic, świetlicowe, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Ponadto ofertę kierujemy do osób prowadzących działalnośc agroturystyczną i turystyczna na obszarach wiejskich.Telefoniczne zgłoszenia przyjmuje oraz   udziela szczegółowych informacji P. Grażyna Dudka - koordynator projektu pod nr telefonu: 606 911 253 Tematyka i terminy najbliższych spotkań:

Temat Warsztatu


Osoba Prowadząca


Miejsce


Czas
 
Wiklina


 
Jacek Żychliński


Świetlica Wiejska
Poźrzadło Wielkie
Gmina Kalisz Pomorski


1.12.2012
W godz. 9.00 – 18.00
 
Sianoploty


 
Zuzanna Sikora


Świetlica Wiejska
Nowe Laski
Gmina Wierzchowo


8.12.2012
W godz. 8.00-18.00      


Szczegóły »
Wyniki oceny VI naboru wniosków.
(2012-11-19)

W dniach 14 – 15 listopada 2012 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” odbyło się dwudniowe posiedzenie Rady LGD w całości poświecone ocenie wniosków złożonych w VI naborze. Przedstawiamy listy rankingowe utworzone w wyniku tej oceny. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie informację o wynikach oceny złożonego przez siebie wniosku. Od tej decyzji wnioskodawcom przysługuje odwołanie.  

Szczegóły »
VI Nabór wniosków zakończony.
(2012-11-12)

Dnia  9 listopada 2012 roku zakończył się kolejny organizowany przez LGD „Partnerstwo Drawy”, VI nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych Projektów”.
Łącznie w tym naborze złożono 69 wnioski w tym na „RWKDN” – 1 wniosek, „TiRM” – 6 wniosków, „OiRW” – 5 wniosków i „MP” – 57 wniosków.
Posiedzenie Rady LGD na którym zostaną ocenione złożone wnioski odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2012 roku. Wyniki tej oceny zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej w dniu 19 listopada 2012 roku.

Szczegóły »
Zaproszenie do tworzenia planu działania LGD na rok 2013.
(2012-11-09)

Szanowni Państwo, trwają prace nad budżetem naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”. Jak co roku planujemy działania jakie wynikają i są bezpośrednią realizacją naszej Lokalnej Strategii  Rozwoju, której pełna treść  znajduje się na tutaj: LSR. Zwracamy się do naszych członków, mieszkańców naszego regionu oraz wszystkich którzy czuja się z nami związani  o pomysły i sugestie działań  jakie możemy wspólnie zaplanować i zrealizować. Wszystkie Wasze propozycje zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy ostatecznym zatwierdzeniu planu działania na rok 2013. Na propozycje czekamy do końca listopada 2013. Przesłać je można mailem na adres biuro@partnerstwodrawy.org

Szczegóły »
„Sprawne ręce- twórcze warsztaty rękodzielnicze”.
(2012-11-05)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach pt: „Sprawne ręce - twórcze warsztaty rękodzielnicze”. Adresatami są osoby pracujące na co dzień w środowisku wiejskim; pracownicy świetlic, świetlicowe, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. 

Szczegóły »
„Rowerowe Ekopodróze po Pojezierzu Drawskim”
(2012-10-24)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wydało przewodnik dla rowerzystów opisujący szlaki rowerowe naszego regionu.

Szczegóły »
Szkolenia dla branży turystycznejSzkolenia dla branży turystycznej
(2012-10-23)

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu ,,Szkolenia dla usługodawców turystycznych Pojezierza Drawskiego”

Szczegóły »
Zapraszamy na konsultacje Zapraszamy na konsultacje
(2012-10-19)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” informuje, iż w związku z ogłoszonym naborem w dniach 22.10.2012 – 09.11.2012 odbędą się konsultacje dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych Projektów” , tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 


Szczegóły »
Akcja "Polska dla wszystkich"
(2012-10-18)

17 października 2012r. młodzież z Drawska Pomorskiego przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Ministra Spraw Zagranicznych. W całej Polsce miało miejsce ponad 30 inicjatyw.W ramach akcji młodzi ludzie wykonali 200 tabliczek z hasłem Polska dla wszystkich tworząc z nich prezentację wizualną. Działając w słusznej sprawie młodzi ludzie propagując tolerancję i otwartość doskonale się przy tym bawiąc. Przez cały dzień organizatorzy promowali swoje działania w Internecie.
Happening miał na celu zwrócenie uwagi na problem rasizmu i uprzedzeń mający miejsce w naszym kraju.
 Projekt wykonany w ramach Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych "POLSKA DLA WSZYSTKICH".

Szczegóły »
VI Nabór - Ogłoszenie o naborze wniosków.
(2012-10-09)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” „Małych Projektów” , tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin składania wniosków: od 22 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej na płycie CD. Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Szczegóły »
Hubertus w Karpnie
(2012-09-30)

Hubertus w Karpnie to już tradycja i jedno z piękniejszych wydarzeń jesiennych na Pojezierzu Drawskim.Pogoń za lisem jest dla nas uroczystym dniem, ukoronowaniem jeździeckiego sezonu, na który serdecznie zapraszamy uczestników z własnymi końmi, na koniach z Ośrodka Jeździeckiego Karpno, oraz widzów tego spektakularnego widowiska.
W tym roku zapraszamy na Bieg Myśliwski w dwóch terminach:I - 05,06,07-10-2012II - 12,13,14.10.2012
Kontakt : tel.: 516164900/ mail : murach@karpno.pl
Zapraszamy !!! :-)

Szczegóły »
Biuro nieczynne
(2012-09-27)

Uwaga! Nasze Stowarzyszenie powraca do poprzedniej lokalizacji przy ul. Stary Rynek 6. Z powodu przeprowadzki biuro będzie nieczynne dnia 27.09.2012 oraz w najbliższych dniach może być utrudniony kontakt telefoniczny. Za utrudnienia przepraszamy.

Szczegóły »
Konkurs "Poznaj swój region".
(2012-09-21)

Konkurs, konkurs, konkurs.
„Poznaj swój region” – pod tym hasłem zachęcamy wszystkich do podróżowaniu po naszym regionie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” zaprasza do udziału w konkursie na najciekawszą wycieczkę po naszym obszarze działania. Koszt wynajmu autokaru dla najlepszych  spośród zgłoszonych wycieczek zostanie sfinansowany ze środków LGD „Partnerstwo Drawy”.  Do konkursu zapraszamy  szkoły (ewentualnie pojedyncze klasy), organizacje pozarządowe, nasze samorządy, a także grupy nieformalne.

Szczegóły »
Echa znad Drawy i Gwdy
(2012-09-14)

Zapraszamy do przeglądania najnowszego numeru Echa znad Drawy i Gwdy

Szczegóły »
Zaproszenie do Juchowa
(2012-09-12)

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego zaprasza Rodziny z Dziećmi oraz wszystkich zainteresowanych do gospodarstwa ekologicznego w Juchowie 
"Przeżyj z nami radość obfitości darów natury i uroczystość św. Michała, wpisaną w rytm roku rolniczego" Termin: sobota, 22.09.2012, w godz. 15.30-18.30

Szczegóły »
Europejskie Dni Dziedzictwa a Siemczynie
(2012-08-30)

SIEMCZYNO 08 WRZEŚNIA 2012 Dzień Otwartych Zabytków w Siemczynie – kompleks pałacowo-folwarczno-parkowy udostępniony dla uczestników EDD – od 10.00 do 17.00 – nieodpłatnie.Konferencja naukowo-metodyczna - „W trosce o nasze dzieci”:Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem: „Tajemnice codzienności” – od godziny 11.00 do 16.00

Szczegóły »
Czas na Dożynki - Zapraszamy
(2012-08-29)

Początek września to okres obchodzenia tradycyjnego "Świeta Plonów".Przedstawiamy informacje o tych imprezach w miejscowościach naszego regionu. Zapraszamy do uczestnicvtwa i zabawy.

Szczegóły »
Sprzątanie Drawy
(2012-08-27)

W dniach 1-2 września 2012 r. gmina Czaplinek przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje X edycję jesiennego porządkowania rzeki Drawy. Partnerem Gminy przy realizacji projektu jest Biuro Turystyczne „ Mrówka” z Czaplinka. W ramach zaplanowanych działań porządkowany będzie 28 kilometrowy odcinek rzeki Drawy leżący na terenie Gminy Czaplinek i Gminy Złocieniec (od jeziora Drawsko i tereny przyległe do Wyspy Bielawy poprzez miejscowości Rzepowo, Głęboczek, jez. Krosino, Budowo do Złocieńca).

Szczegóły »
regaty na jez. siecino
(2012-08-10)

Zawiadomienie o regatach MISTRZOSTWA POLSKI NSKO W KLASIE OPTIMIST DO LAT 11
                          Puchar Burmistrz Złocieńca klasa ISA 407do lat 17, oraz ISA 407 SENIOR                                    17-19 sierpnia 2012,  Złocieniec – Jezioro Siecino Wyspa Ostrów

Szczegóły »
Gry wyobraźni ze SMOKiem
(2012-07-25)

Stowarzyszenie Młodzieżowe Obszar Kultury, dzięki dofinansowaniu z programu „Działaj Lokalnie VII”, już w najbliższą niedzielę rozpocznie swój projekt promujący gry niekomputerowe. Warsztaty gier dawnych i nowoczesnych, mini turnieje i konkursy z nagrodami odbędą się w Jankowie dnia 29.07.2012 od godziny 10:00. Uczestnicy warsztatów mogą liczyć na godziny pełne zabawy, śmiechu i radości. Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie dla siebie coś odpowiedniego.

Szczegóły »
22-lipca w Bolegorzynie
(2012-07-25)

Dnia 22 lipca 2012 roku w Bolegorzynie odbył się Wiejski Festyn w Muzeum PGR. 
Festyn rozpoczął się barwnym korowodem, który obszedł wieś Bolegorzyn. Na czele korowodu jechały zabytkowe traktory z skansenu w Łochowicach, a za nimi w barwnym pochodzie przeszli zaproszeni goście, gospodarze i licznie przybyli na festyn i mieszkańcy i przebywający na naszym pojezierzu turyści.

Szczegóły »
Rodzinny Piknik Wędkarski w StawnieRodzinny Piknik Wędkarski w Stawnie
(2012-07-24)

Zaproszenie do STawna

Szczegóły »
Osteczne wyniki V naboru wniosków.
(2012-07-23)

Dnia 20 lipca 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD poświecone odwołaniom jakie wpłynęły w wyniku oceny wniosków w V naborze o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych Projektów”. Łącznie wpłynęły 3 odwołania od wyników oceny na działanie „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiebiorstw” . Rada LGD dokonała ponownej oceny tych wniosków z uwzględnieniem treści odwołań.
Poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe V naboru wniosków.

Szczegóły »
Wyniki V naboru wniosków.
(2012-07-11)

Dnia 4 lipca 2012 roku zakończył się kolejny, V już nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych Projektów”.
Łącznie złożono 92 wnioski w tym na „RWKDN” – 4 wnioski, „TiRM” – 10 wniosków, „OiRW” – 10 wniosków i „MP” – 68 wniosków.
Na posiedzeniu Rady LGD w dniach 9 i 10 lipca 2012  r. odbyła się ocena wniosków.
Poniżej przedstawiamy listy rankingowe powstałe w wyniku tej oceny.  
Od decyzji Rady przysługuje odwołanie.

Szczegóły »
Festyn Wiejski w BolegorzynieFestyn Wiejski w Bolegorzynie
(2012-07-10)

22 Lipca - Festyn Wiejski w Bolegorzynie

Szczegóły »
Bezpłatne szkolenia dla firm turystycznych!
(2012-07-09)

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum realizuje projekt pn. „Turystyka determinantem rozwoju województwa zachodniopomorskiego”Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum realizuje projekt pn. „Turystyka determinantem rozwoju województwa zachodniopomorskiego”. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla pracowników firm turystycznych z woj. zachodniopomorskiego z terenów wiejskich.

Szczegóły »
Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Drawy"
(2012-07-04)

 
Informujemy, iż po zakończeniu naboru V odbędzie się dwudniowe posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Drawy "w  dniach  9-10 lipca 2012 roku w Sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu .
(Sala znajduje sie na 1 pietrze budynku, do którego wejście jest obok wejscia do biura Lokalnej Grupy Dzaiłania w Złocieńcu). Rozpoczęcie obrad w dniu 9 lipca 2012 zaplanowano na godz. 10.00.
Porzadek posiedzenia przewiduje:

 

Otwarcie zebrania – godz. 10.00   
Powitanie członków Rady LGD
Stwierdzenie quorum i ważności posiedzenia oraz głosowań na zebraniu.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej zebrania.
Wybór sekretarza obrad.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Zatwierdzenie przedstawionego porządku obrad posiedzenia Rady.
Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD konkursu na finansowanie operacji,
Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania
Wnioski i zapytania.
Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD „Partnerstwo Drawy”.


Szczegóły »
Dyżury eksperckie w zwiazku z ogłoszonym naborem.
(2012-06-15)

Pprzedstawiamy harmonogram dyżurów pracowników Biura LGD "Partnerstwo Drawy" w pierwszych czterech gminach naszego Partnerstwa. Niebawem harmonogram z terminami w pozostałych gminach. Wszystkich zainteresowanych złaozenie wniosku w ogłozonym naborze wniosków na działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,  „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz  „Małe Projekty”zapraszamy na konsultacje w przdstawionych  miejscach i terminach.

Szczegóły »
„Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie”
(2012-06-12)

Qui non proficit, deficit - kto nie czyni postępów, cofa się. "W tym roku po raz pierwszy w naszym powiecie uczestniczyliśmy w  ważnej kampanii ekologicznej. 18 maja b.r. w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie odbyła się konferencja „Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie”, której organizatorami były Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie oraz Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”.

Szczegóły »
Wyniki Quizu „Ekopodróże po Pojezierzu Drawskim”
(2012-06-04)

Szanowni Państwo.
Informujemy, iż w ogłoszonym przez nas Quize internetowym pt.  „Ekopodróże po Pojezierzu  Drawskim – spotkania z przyrodą i historia” wzięło udział ok. 200 osób. Planowaliśmy z pośród osób, które osiągnęły wynik ponad 80% rozlosować 50 gier planszowych „Eko podróże po Pojezierzu  Drawskim – spotkania z przyrodą i historia”  . W związku z tym, iż takich osób było 55 zrezygnowaliśmy z przeprowadzenia losowania i wszystkie te osoby otrzymają nagrodę w postaci naszej gry planszowej. Dziękujemy wszystkim za udział w naszej zabawie, a zwycięzcom gratulujemy. Quiz zamieszczony na naszej stronie wciąż jest aktywny i zapraszamy do zabawy i sprawdzenie swojej wiedzy o regionie.

Szczegóły »
I Gwieździsty Rajd rowerowy „Partnerstwa Drawy”
(2012-06-04)

W dniach 2-3 czerwca 2012 roku odbył się I Gwieździsty Rajd Rowerowy Partnerstwa Drawy”.  Głównym organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”. Rajd był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, w ramach Osi Priorytetowej 4- Leader Działanie 431 – Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.   

Szczegóły »
Ogłoszamy nabór wniosków
(2012-06-01)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje
o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych Projektów” , tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin składania wniosków: od 20 czerwca 2012 r. do 4 lipca 2012 r. 

Szczegóły »
Informacja dot. ogłoszenia V naboru projektów PROW
(2012-05-29)

W związku z kilkakrotnymi próbami ustalenia terminu naboru wniosków na działanie: tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, róznicowanie pozarolniczej działalności gosp., odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty z Urzędem Marszałkowskim WZ informujemy, że udało się doprowadzić do ustalenia daty naboru na 20 czerwca - 04 lipca 2012 r.

Szczegóły »
Wyniki konkursu grantowego Działaj Lokalnie
(2012-05-17)

W tegorocznej edycji do biura LGD „Partnerstwo Drawy" wpłynęło 49 wniosków. Jeden z nich został odrzucony z przyczyn formalnych. Do oceny merytorycznej komisji zostało przekazanych 48 wniosków na kwotę 121129zł. Przedstawiamy listę wniosków wybranych do dofinansowania.

Szczegóły »
DZIAŁAJ LOKALNIE
(2012-05-14)

Informujemy niniejszym,że w ramach naboru wniosków do programu "Działaj Lokalnie" zostało złożonych łacznie 49 wniosków. Na etapie oceny formalnej został odrzucony jeden wniosek. W dniu dzisiejszym tj. 14 maja 2012 r. od godz. 10-tej rozpoczęła się ocena merytoryczna złożonych wniosków. Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach tej edycji Działaj Lokalnie zostanie wywieszona na stronie www.partnerstwodrawy.org w środę 16 maja 2012 r.

Szczegóły »
Fundusze Europejskie dla mieszkańców Powiatu Drawskiego !!!
(2012-05-11)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” wspólnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu oraz Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie, poświęcone możliwościom pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych, przedsięwzięć gospodarczych oraz działań zmierzających do podniesienia jakości i warunków życia lokalnej społeczności.

Szczegóły »
Zaproszenie na majówke w Luboradzy
(2012-04-18)

Zaproszenie na majówke w Luboradzy

Szczegóły »
Szkolenia Dzałaj Lokalnie
(2012-04-17)

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenia dotyczące „Działaj Lokalnie. Przypominamy, iż trwa nabór wniosków o dofinansowanie w tym programie grantowym.
Ogłoszenie i szczegóły naboru TUTAJ.
Poniżej harmonogram szkoleń we wszystkich gminach Powiatu Drawskiego.

Szczegóły »
Walne Zebranie LGD
(2012-04-05)

W dniu 4 kwietnia 2012 roku w Drawsku Pomorskim odbyło się Walne Zebranie Członków naszego stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”. Spotkanie odbyło się w pięknie odrestaurowanym budynku dworca PKP.  W trakcie Walnego Zebrania LGD m.in. przyjęto sprawozdanie Zarządu  za rok 2011 i udzielono jego członkom absolutorium.

Szczegóły »
Nabor wniosków na "DZIAŁAJ LOKALNIE"
(2012-04-05)

Zapraszamy wszystkich chętnych z gmin Powiatu Drawskiego do składania wniosków w ramach programu grantowego „Działaj Lokalnie”.

Szczegóły »
Podpowiedzi do Małych Projektów
(2012-04-05)

Przedstawiamy z załączonym poniżej dokumencie interpretacje dotyczące częstych problemów i wątpliwości projektów składanych  w działaniu „Małe Projekty”. Jesteśmy pewni,  iż w wielu przypadkach będzie to bardzo pomocne potencjalnym wnioskodawcom MP.

Szczegóły »
Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Siemczynie
(2012-03-26)

„ROLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W EKOLOGICZNEJ, ENERGETYCZNEJ  I REGIONALNEJ POLITYCE POLSKI I UE” - Siemczyno 15-16 marca 2012 r. Organizatorem przedsięwzięcia było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, a Patronat Honorowy nad imprezą objęli m.in. Wiceminister Środowiska dr Stanisław Gawłowski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Starosta Powiatu Drawskiego Stanisław Cybula, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, także nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy".

Szczegóły »
Spotkanie Sieci LEADRA Województwa Zachodniopomorskiego.
(2012-03-23)

W dniach 19-20 marca 2012 roku  w Luboradzy w gminie Barwice odbyło się  regionalne spotkanie  Zachodniopomorskiej Sieci Leadera. Wzięło w nim udział  50 przedstawicieli ze wszystkich Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego – organizacji, które zajmują się aktywizacją obszarów wiejskich przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.  Głównym organizatorem tego spotkania była nasza Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”.

Szczegóły »
III Targi Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim
(2012-03-22)

14 marca 2012 roku w Drawsku Pomorskim odbyła si ę już III edycja Targów Pracy i Edukacji. Organizatorem targów byli: Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim oraz Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP w Szczecinie. W targach wzięło udział wiele szkół oraz uczelni zapraszających gimnazjalistów i licealistów do skorzystania z ich edukacyjnej oferty. Swoje stoiska mieli także przedsiębiorcy poszukujący pracowników oferując przy tym możliwości przyuczenia do zawodu.

Szczegóły »
Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
(2012-03-22)

Jest nam miło poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiłw IV edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły »
Zapraszamy na szkolenia
(2012-03-21)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby składaniem wniosków na działanie „Małe Projekty” na szkolenia tematyczne. Szkolenia odbędą się na stanowiskach komputerowych, a efektem spotkań będą gotowe wnioski, które będzie można złożyć podczas najbliższego naboru planowanego na maj 2012

Szczegóły »
Wiosenną Akcję Sadzenia Drzew
(2012-03-14)

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wspólną „Wiosenną Akcję Sadzenia Drzew” Termin (do wyboru): sobota, 24.03.2012, w godz. 10.00-13.00 (pierwszy termin) oraz w godz. 14.00-17.00 (drugi termin)

Szczegóły »
Spotkanie w Szczecinku dla zainteresowanych Funduszami Unijnymi.
(2012-03-09)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu oraz Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu zaprasza wszystkich zainteresowanych dotacjami i pozyskaniem środków finansowych z Funduszy Unijnych oraz chętnych realizować swoje projekty na spotkanie informacyjne w dniu 15 marca 2012r. (czwartek), które odbędzie się w godzinach od 9,00 do 13,00 w sali narad nr-17 Urzędu Miasta w Szczecinku, Plac Wolności 13.

Szczegóły »
Weź udział w Quizie o naszym regionie – wygraj grę planszową.
(2012-03-09)

Quiz zamieszczony jest na naszej stronie. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Wśród osób, które odpowiedziały prawidłowo na co najmniej 80% pytań rozlosujemy 50 gier planszowych "Ekopodróże po Pojezierzu Drawskim – spotkania z przyrodą i historią"
Losowanie odbędzie się 1 czerwca 2012 roku.
DOBREJ ZABAWY !

Szczegóły »
Konferencja o odnawialnych źródłach energii w Siemczynie.
(2012-02-24)

16 marca 2012 roku w ośrodku "Pałac w Siemczynie" odbędzie się konferencja naukowa pt. „ROLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W EKOLOGICZNEJ, ENERGETYCZNEJ I REGIONALNEJ POLITYCE Konferencję organizuje Henrykowskie Stowarzyszenie z Siemczyna.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie uczestnictwo należy uzgadniać z organizatorem  pod nr telefonu: 94 375 86 21.

Szczegóły »
DL-awski Bal Karnawałowy
(2012-02-21)

W dniu 18 lutego b.r. w ośrodku Pałac w Siemczynie odbył się Karnawałowy DL-awski Bal Dixielendowy. Przy rytmach muzyki rodem z Nowego Orleanu uczestnicy mieli okazję bawić się przy akompaniamencie zespołu DIXIE Company z Poznania. Była to ciekawa forma zabawy połączona z koncertem muzyki jazzowej.

Szczegóły »
WYJĄTKOWY KONCERT KARNAWAŁOWY
(2012-02-16)

ZAPRASZAMY NA KONCERT WYBITNEGO AKORDEONISTY I BANDONEONISTY  WIESŁAWA PRZĄDKI19 LUTEGO 2012 O GODZINIE 17:00 W PAŁACU W SIEMCZYNIE. (szczegóły na www.wieslawprzadka.art.pl) W PROGRAMIE USŁYSZYMY: NAJPIĘKNIEJSZE WALCE PARYŻA, KOMPOZYCJE RICHARDA GALLIANO, ARGENTYŃSKIE TANGA ASTORA PIAZZOLLI, PRZEBOJE GEORGA GERSHWINA BILETY DO NABYCIA: ZOK ZŁOCIENIEC - TEL.94 367 14 55 CZOKSiR CZAPLINEK - TEL. 94 375 55 06 PAŁAC SIEMCZYNO - TEL. 94 375 86 21

Szczegóły »
„Od ziarna do chleba”
(2012-02-13)

Fundacja im. Stanisława Karłowskiegozaprasza Rodziny z Dziećmi oraz wszystkich zainteresowanych na wspólne poznanie drogi „Od ziarna do chleba”dnia 25.02.2012 (sobota) w godz. 14.00-16.30

Szczegóły »
Konkurs dla młodzieży - Google Science Fiction fair 2012.
(2012-02-07)

Zapraszamy naszą młodzież oraz Zachęcamy rodziców i nauczycieli , aby zainteresować młodych ludzi Google Science Fair 2012. Google Science Fair 2012 to konkurs dla młodych ludzi interesujących się nauką, “przyszłych wynalazców i naukowców” albo po prostu dociekliwych i innowacyjnych umysłów – w wieku od 13 do 18 lat. Aby wziąć udział w Google Science Fair 2012, należy zgłosić projekt do 1 kwietnia (zadać pytanie i odpowiedzieć nie w postaci projektu). Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.google.com/events/sciencefair/index.html oraz w tym krótkim wideo: http://www.google.com/events/sciencefair/enter.htmlNa najlepszych uczestników czeka wycieczka na wyspy Galapagos, wyjątkowe stypendia czy oferty pracy w centrach naukowych (np. w CERN). W tym roku zgłoszenia przyjmowane są również w języku polskim! Polecamy i zachęcamy !!!

Szczegóły »
Zmiana numeru konta bankowego.
(2012-02-01)

Uwaga! Zmienił sie numer konta banowego Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy" Dane i nr nowego konta: BGŻ S.A. Odział w Drawsku Pomorskim nr: 51203000451110000002230090

Szczegóły »
Walne Zgromadzenie LGD
(2012-01-13)

Dnia 17 stycznia 2011 r. o godz. 12.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku  odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy”. W momencie braku zebrania quorum drugi termin przewidziany jest na godz. 12.30.

Szczegóły »
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
(2011-12-24)

Wesołych, Spokojnych i Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia Składają Wszystkim Członkowie Zarządu i Pracownicy Biura Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy”.

Szczegóły »
Ekopodróże, ekopodróże, ekopodróże...
(2011-12-15)

Kontynuując nasz projekt "Ekopodróże po Pojezierzu Drawskim – spotkania z przyroda i historią” odwiedziliśmy kolejne gimnazja w naszym regionie. Zabawa była doskonała, walka zacięta, a wygrani szczęśliwi. No jak zwykle na zakończenie słodki jak tort smak zwycięstwa.  Poniżej przedstawiamy galerie z tych imprez. Zapraszamy do obejrzenia.

Szczegóły »
„Ekopodróży po Pojezierzu Drawskim…” ciąg dalszy.
(2011-12-07)

Przeprowadziliśmy kolejne „żywe” gry planszowe „Ekopodróże po Pojezierzu Drawskim – spotkania z przyroda i historią”. W dniu 1 grudnia 2011 w gimnazjum w Grzmiącej, a w dniu 6 grudnia 2011 w szkołach w Świerczynie w gminie Wierzchowo oraz w Nowym Worowie w gminie Ostrowice. W dwóch ostatnich grach, które odbyły się w „Mikołajki” uczestniczyli wszyscy uczniowie tych zespołów szkół podzieleni na grupy. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Zapraszamy do obejrzenia galerii z tych imprez:  

Szczegóły »
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje.
(2011-12-07)

W dniu 10.12.2011 w godzinach 10.00 – 14.00 zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przeznaczonego dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Szczegóły »
Ostateczne wyniki oceny IV naboru
(2011-12-01)

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 30.11.2011 r. rozpatrywane były odwołania od wyników IV naboru ogłoszonych w dniu 16.11.2011r. Poniżej przedstawiamy ostatecznie zatwierdzone listy rankigowe w ramach działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Małe projekty". Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie.

Szczegóły »
„Ekopodróże po Pojezierzu Drawskim – spotkania z przyrodą i historią”
(2011-11-23)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”  rozpoczęło realizację projekt pn. „Ekopodróże po Pojezierzu Drawskim – spotkania z przyroda i historią” polegający na wydaniu gry planszowej zawierającej treści z zakresu ekologii, ochrony przyrody, turystyki i historii. Planszą tej gry będzie mapa Pojezierza Drawskiego z jego atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi, co w ciekawy i nowatorski sposób będzie promować nasz region.

Szczegóły »
WYNIKI OCENY IV NABORU
(2011-11-17)

W dniu 16 listopada  2011 r. Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy" przeprowadziła ocenę zgodności z Lokalaną Strategią Rozwoju wniosków objętych IV naborem w ramach działań "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicznej". Poniżej przedstawiamy listy rankingowe dla tych działań. Od decyzji Rady przysługuje odwołanie do Zarządu LGD „Partnerstwo Drawy". Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGD „Partnerstwo Drawy" mieszczącym się w Złocieńcu, ul. ul. Wolności 8, 78-520 Złocieniec , w terminie 3 dni od dnia skutecznego doręczenia pisma informującego o wynikach oceny za pomocą poczty elektronicznej, faksu, bądź listem poleconym, lecz nie później niż w terminie 28 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, którego dotyczy złożony wniosek.

Szczegóły »
Zielarstwo- powrót do starych zawodów
(2011-11-11)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które poświęcone będzie tematyce zielarskiej. Spotkanie odbędzie się 15 listopada br. o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Suliszewie.  Podczas spotkania będzie można zdobyć wiedzę o hodowli, uprawie, zbiorze, suszeniu, pakowaniu i przechowywaniu roślin leczniczych.  Osoby prowadzące spotkanie podzielą się przepisami na nalewki. Całe spotkanie umili występ Zespołu POMORZANKI z  Suliszewa.

Szczegóły »
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje.
(2011-11-09)

W dniu 10.11.2011 w godzinach 10 – 14 zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przeznaczonego dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Szczegóły »
Kurs „Profesjonalny menedżer w NGO”
(2011-11-08)

Zapraszamy liderów i działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się obszarami kultury i problematyki socjalnej z całej Polski  do udziału w trzeciej edycji kursu  Profesjonalny menedżer w NGO. Głównym celem kursu jest podniesienie kompetencji i profesjonalizacja liderów obywatelskich w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, realizacji zadań publicznych i społecznych, zarządzania projektem, zarządzania personelem i współpracy z wolontariuszami, sposobów  finansowania działalności pozarządowej, komunikacji i współpracy w grupie, współpracy z mediami.

Szczegóły »
Kurs - Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic
(2011-11-03)

Kurs - Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic - Relations Level 1 Zaufanie Termin: 4-6.11 2011 Lokalizacja: Ośrodek jeździecki Karpno, Karpno 3(Gmina Ostrowice),15 km od Drawska Pomorskiego i 22km od Połczyna Zdroju, www.karpno.pl ; info@karpno.pl; tel 943611396 Kurs trwa 3 dni po 7 godzin z 1 godzinną przerwą. Zajęcia odbywają się od piątku godz 10-18 do niedzieli w godz. 9-17.

Szczegóły »
Zapraszamy na szkolenia
(2011-10-20)

Zapraszamy na cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów chcących składać wnioski w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz dla „Małych Projektów”.

Szczegóły »
Nr specjalny: Echa o ludziach regionu.
(2011-10-14)

Redagujcie z nami numer specjalny naszej gazety „Echa znad Drawy i Gwdy”.
Wokół nas żyją ludzie niezwykli, z prawdziwymi pasjami, tacy, którzy zajmują się czymś wyjątkowym. Często są to na co dzień zwykłe osoby – nasi znajomi, sąsiedzi, osoby mijane na ulicy. Warto o takich osobach opowiadać . Zapraszamy do wspólnego redagowania specjalnego wydania „Echa znad Drawy i Gwdy” o ludziach naszego regionu. Podzielcie się z nami ciekawymi historiami o ciekawych ludziach . My też chcemy je poznać. Forma artykułu jest całkowicie dowolna – może to być wywiad, esej, reportaż. Jedynym ograniczeniem jest miejsce. Ludzie o których będziecie pisać muszą być blisko nas, czyli powinni być to mieszkańcy terenu działania naszego Partnerstwa.
Nie bójcie się spróbujcie swoich sił w pisaniu i redagowaniu gazety która jest przecież dla Was i o Was. Autorami mogą być zarówno dorośli jak i dzieci.
Na artykuły wraz ze zdjęciami czekamy do 20 października b.r. Najciekawsze zostaną opublikowane we wspomnianej gazecie, a ich autorzy otrzymają specjalne upominki. Materiały prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@partnerstwodrawy.org.
Zapraszamy!!!

Szczegóły »
Nabór wniosków o dofinansowanie.Nabór wniosków o dofinansowanie.
(2011-10-10)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu;
e-mail: biuro@partnerstwodrawy.org wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz dla „Małych Projektów” , tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegóły »
Czas dla Mam! Rozpoczęto nabór wniosków do V edycji programu AXA „Wspieramy Mamy”.Czas dla Mam! Rozpoczęto nabór wniosków do V edycji programu AXA „Wspieramy Mamy”.
(2011-09-29)

Już po raz piąty organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski, mogą składać wnioski do programu AXA „Wspieramy Mamy”. Założenie programu jest takie, aby składane projekty, miały na celu wsparcie kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, matek cieszących się macierzyństwem, ale również borykających się z trudnościami w codziennym życiu.

Szczegóły »
Premier Donald Tusk na terenie LGD Partnerstwo Drawy.Premier Donald Tusk na terenie LGD Partnerstwo Drawy.
(2011-09-29)

W dniach 22-23 września 2011 roku niespodziewanym gościem na Pojezierzu Drawskim był Premier RP Donald Tusk. Na nocleg zatrzymał się w gospodarstwie agroturystycznym „Folwark na Półwyspie” w miejscowości Uraz nad brzegami naszego pięknego jeziora Drawsko. W porannym spotkaniu z Premierem uczestniczyli Henryka Krzywonos, doradca Rzecznika Praw Dziecka, Stanisław Gawłowski Podsekretarz Stanu w min. Ochrony Środowiska oraz Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski . Premier Donald Tusk zjadł wspólne śniadanie w towarzystwie Grzegorza i Kamila Fujarskich reprezentantów Stowarzyszenia Producentów „Miody Drahimskie” oraz Krzysztofa Zacharzewskiego Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”. Ok. godz. 10.00 z tego miejsca transmitowana była na cały kraj konferencja prasowa, w której m.in. Premier dziękował ludziom zaangażowanym w rozwój obszarów wiejskich. Następnie odwiedził on pierwsze w Polsce muzeum PGR we wsi Bolegorzyn powstałe w roku 2008. „Jesteście naprawdę wspaniałym przykładem pomysłowości, pamięci i odwagi” tak wpisał się do księgi pamiątkowej muzeum premier Donald Tusk.

Szczegóły »
Dodatkowe pieniądze na program "Działaj Lokalnie"Dodatkowe pieniądze na program "Działaj Lokalnie"
(2011-09-29)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” pozyskało dodatkową kwotę pieniędzy z Gminy Kalisz Pomorski, która posłuży na sfinansowanie większej ilości projektów w programie Działaj Lokalnie w tej gminie. Są to projekty, które uzyskały wysoką notę, jednakże ze względu na ograniczoną ilość środków pierwotnie nie zostały wybrane do dofinansowania.

Szczegóły »
Piknik Wiejski i Powiatowe Święto Plonów w Szczecinku-ŚwiatkachPiknik Wiejski i Powiatowe Święto Plonów w Szczecinku-Światkach
(2011-09-29)

18 września 2011 roku w Szczecinku – Świątki odbył się Piknik Wiejski połączony z Powiatowym Świętem Plonów rolników i działkowców w Powiecie Szczecineckim. Po uroczystej Mszy Św. i przejściu korowodu dożynkowego rozpoczęła się część artystyczna. Prezentowały się lokalnie działające zespoły taneczne i wokalne

Szczegóły »
Powiatowe Święto Plonów oraz wielkie święto Miodów Drahimskich w Siemczynie.Powiatowe Święto Plonów oraz wielkie święto Miodów Drahimskich w Siemczynie.
(2011-09-29)

Powiatowe Święto Plonów oraz wielkie święto Miodów Drahimskich w Siemczynie.
dodano: 27 wrz 2011 14:19 (ostatnia aktualizacja: 27 wrz 2011 18:06), przez Maciej LorencDnia 17 września 2011 r. w pałacu w Siemczynie odbyły się Dożynki Powiatowe. Na uroczystości przybyło wielu znamienitych gości: Stanisław Gawłowski Wiceminister Środowiska, Marek Hok – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Jürgen Polzehl Burmistrz Miasta Schwedt, Marek Sztark – współtwórca działań na rzecz promocji Miodów Drahimskich, Stanisław Cybula Starosta Powiatu Drawskiego, Andrzej Kośmider Burmistrz Czaplinka, wielu innych przedstawicieli władz samorządowych i lokalnych organizacji oraz mieszkańcy i rolnicy z naszego regionu.


Szczegóły »
nabór wniosków do Lokalnej Grupy Rybackiej "Partnerstwo Drawy"
(2011-08-01)

OGŁOSZENIE
 
Stowarzyszenie Lokalna  Grupa  Rybacka
„Partnerstwo Drawy”
w Szczecinku
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje w zakresie:

„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”, - limit dostępnych środków: 914.381,38 zł, w tym:                                          a) sektor publiczny: 320.033,00 zł;                                                                                   b) sektor społeczny i gospodarczy: 594.348,38 zł.
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa        w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”, - limit dostępnych środków: 731.505,10 zł, w tym:                                                                                       a) sektor publiczny: 256.026,00 zł;                                                                                                                                 b) sektor społeczny i gospodarczy: 475.479,10 zł.


Szczegóły »

(2011-08-01)

Czy organizacje pozarządowe mają obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych?
 
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) z dnia 2 grudnia 2009 r. (weszła w życie 29 stycznia 2010 r.) uchyliła art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. To na podstawie tego zapisu dotychczas organizacje często były zobowiązane do stosowania przepisów ustawy. Od końca stycznia 2010 r. artykuł ten jest uchylony, a więc podmioty prywatne (określone w ustawie jako "inne podmioty") – w tym organizacje pozarządowe – nie muszą stosować tych przepisów.

Szczegóły »
Gründtvig Workshop
(2011-08-01)

W dniach 23-29 2011 czerwca przedstawiciele LGD „Partnerstwo Drawy” oraz LGD "Leader Wałecki" uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych prze Lokalną Grupę Działania "Opawsko" z miejscowości Hradec nad Morawicą  w Czechach. Nasze LGD reprezentowali  Krzysztof Zacharzewski oraz Maciej Lorenc. W warsztatach pt. „Tradition and history - as the basis for a rich country life “ uczestniczyli przedstawiciele LGD-ów z Niemiec, Czech, Słowacji, Bułgarii, Litwy, Łotwy i Polski. Warsztaty były doskonała okazją do wymiany doświadczeń z zakresu - jak pracują i z jakim problemami spotykają się Lokalne Grupy Działania w różnych krajach. Były także platformą do nawiązania kontaktów, a perspektywie opracowania wspólnych projektów współpracy. Juz we wrześniu będziemy gościli naszych czeskich przyjaciół z MAS (LGD) „Opawsko” celem nawiązania ściślejszej współpracy, co miejmy nadzieje zaowocuje wspólnymi projektami.

Szczegóły »
Warsztaty Rybne
(2011-08-01)

W dniach 1-3 lipca 2011 w Drawnie odbył się już po raz trzeci odbył się Festiwal Krasnali. W ramach tego festiwalu w dniu 3 lipca odbyły się  pierwsze z serii Rybne Warsztaty Kulinarne dofinansowane przez nasze Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy”. Planowany jest cykl tych imprez  w różnych miejscowościach naszego partnerstwa mających na celu propagowanie lokalnego produktu jakim są ryby słodkowodne zarówno wśród mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz region.  Warsztaty w Drawnie prowadzili:  Burmistrz Drawna P. Andrzej Chmielewski, ksiądz Dziekana Dariusz Dobrzyński, ichtiolog Drawieńskiego Parku Narodowego P. Jarosław Gancarczyk z towarzyszeniem żony Aleksandry przy asyście P. Elżbiety Toman.

Szczegóły »
Ogłszenie naboru
(2011-08-01)

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w ramach Programu "Działaj Lokalnie" finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Uwaga przedłużony został termin naboru wniosków i trwa od 25.07.2011 do 31.08.2011 r.

Szczegóły »
Szkolenie dla wnioskodawców
(2011-08-01)

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dotyczące  programu "Działaj Lokalnie". Harmonogram szkoleń w tabeli. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przypominamy, ze nabór już się rozpoczął i potrwa do końca tego miesiąca czyli do 31 sierpnia 2011 roku.


LP


Gmina


Miejsce szkolenia


Data i godzina  szkolenia
1.


Ostrowice


Biblioteka w Urzędzie
Gminy w Ostrowicach


1 sierpnia 2011, godz. 1100
2


Złocieniec


Sala narad Biura Rady Miejskiej w Urzędzie


5 sierpnia 2011, godz. 1100
3


Czaplinek


Sala narad Urzędu
Miejskiego w Czaplinku


8 sierpnia 2011, godz. 1100
4


Drawsko Pomorskie


Sala narad


9 sierpnia 2011, godz. 1100
5


Kalisz Pomorski


Pałac Wedlów


18 sierpnia 2011, godz. 1100

Szczegóły »
Likwidacja SGiPPD
(2011-06-06)

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Gmin o Powiatów Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Czaplinku

Szczegóły »
Rozwiązanie Stowarzyszenia.
(2011-03-24)

W dniu 22 marca 2011 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawkiego podjęło decyzje o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Szczegóły »
Zaproszenie do ŁobzaZaproszenie do Łobza
(2011-02-17)

Halowy Turniej Piłki Nożnej - 19 lutego 2011 r. o godz.13:0w Hali Sportowo –Widowiskowej w Łobzie.


Szczegóły »
 Warsztaty masażu, zastosowania termowizji oraz podstaw dopasowania siodła u koni. Warsztaty masażu, zastosowania termowizji oraz podstaw dopasowania siodła u koni.
(2011-01-24)

EQUINE MASSAGE

ORGANIZUJE WARSZTATY
MASAŻU, ZASTOSOWANIA TERMOWIZJI,
ORAZ PODSTAW DOPASOWANIA SIODŁA U KONI
w dniach 19-20 marca 2011
w Gospodarstwie Agroturystycznym „Folwark Karpno” na Pojezierzu Drawskim.
www.karpno.pl

Szczegóły »
TOUR SALON Poznań 2010TOUR SALON Poznań 2010
(2010-11-02)

W dniach 20-23 października 2010 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego było organizatorem stoiska promocyjnego naszego regionu na Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu.

Szczegóły »
„Wykorzystanie i ochrona walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki na Pojezierzu Drawskim„Wykorzystanie i ochrona walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki na Pojezierzu Drawskim
(2010-10-27)

W dniu 15 października 2010 roku o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Sanatorium Gryf w Połczynie Zdroju odbyła się konferencja pt. „Wykorzystanie i ochrona walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki na Pojezierzu Drawskim ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów NATURA 2000”.

Szczegóły »
Najlepsi na Pojezierzu Drawskim 2010Najlepsi na Pojezierzu Drawskim 2010
(2010-08-11)

W dniach 5-6 sierpnia 2010 więc w pełni letniego sezonu odbył się objazd komisji konkursowej w tegorocznej edycji Konkursu na Najlepszego Usługodawcę Branży Turystycznej z terenu Pojezierza Drawskiego. Była to kolejna XIII już edycja konkursu, który ma na celu promowanie obiektów o najwyższym standardzie oferujących swe usługi coraz liczniej odwiedzającym nasz region turystom. Do konkursu są zgłaszane obiekty z terenu wszystkich gmin członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego.

Szczegóły »
Szlak Konny jak nowy.Szlak Konny jak nowy.
(2010-08-11)

W dniach 3-4 sierpnia zamontowano 7 nowych tablic informacyjnych na Szlaku Konnym Pojezierza Drawskiego. Ustawiono je w ramach projektu „Szlak Konny Pojezierza Drawskiego - W dniach 3-4 sierpnia zamontowano 7 nowych tablic informacyjnych na Szlaku Konnym Pojezierza Drawskiego. Ustawiono je w ramach projektu „Szlak Konny Pojezierza Drawskiego - Aktualizacja Inwentaryzacji Szlaku Oraz Odbudowa Jego Infrastruktury” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, a dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegóły »
XVI Gwieździsty Rajd Rowerowy Pojezierza DrawskiegoXVI Gwieździsty Rajd Rowerowy Pojezierza Drawskiego
(2010-06-16)

W dniach 12-13 czerwca 2010 odbył się kolejny, Gwieździsty Rajd Rowerowy Pojezierza Drawskiego. W tym roku trasa naszego rajdu wiodła do zielonej gminy Złocieniec. Wszyscy uczestnicy spotkali się w Ośrodku Wypoczynkowym „Ekoland” w Cieszynie Drawskim nad jeziorem Siecino.

Szczegóły »
III edycja Wielkiej OstrowickiejIII edycja Wielkiej Ostrowickiej
(2010-06-02)

29 maja na stadionie sportowym w Ostrowicach w odbyły się zawody jeździeckie w ramach III edycji Wielkiej Ostrowickiej. Impreza przyciągnęła wielu pasjonatów jeździectwa. Najmłodsza zawodniczka 7 letnia Oliwia Szymańska, członkini klubu jeździeckiego UL, zajęła II miejsce w konkursie mini LL. Najlepsi zawodnicy wzięli udział w konkursie Potęgi Skoku, gdzie zakończyli przejazdy na wysokości 150 cm.

Szczegóły »
Zaproszenie do ŁobzaZaproszenie do Łobza
(2010-05-20)

Zaproszenie do udziału w otwarciu tras Nordic Walkingowych w Łobzie.
Sobota , 22 maja 2010r. –godz. 15.00 Polana Jahna (patelnia –las miejski) .

Szczegóły »
Piknik Nad Odrą 2010Piknik Nad Odrą 2010
(2010-05-11)

W dniach 8-9 maja 2010 roku na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbył się majowy Piknik nad Odrą, który po raz kolejny przyciągnął tysiące Szczecinian zainteresowanych turystyką, kulturą i kulinariami regionów Polski. Głównym elementem tego wielkiego festynu rodzinnego były 19 Targi Turystyczne „Market Tour” oraz Festiwal Wyrobów i Kuchni Regionalnych „Zachodniopomorskie Smaki”.

Szczegóły »
Walne Zgromadzenie SGiPPGWalne Zgromadzenie SGiPPG
(2010-05-05)

W dniu 27 kwietnia 2010 roku o godzinie 11.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego. W trakcie spotkania zatwierdzono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2009, udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi oraz zatwierdzono program działania Stowarzyszenia na rok 2010.

Szczegóły »
Targi Turystyczne LATO 2010 w Warszawie Targi Turystyczne LATO 2010 w Warszawie
(2010-04-27)

W dniach 24-25 kwietnia w Warszawie odbyły się XV Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2010. Niewątpliwie to największe obok poznańskich turystyczne targi konsumenckie w Polsce, podczas których przedstawiana jest oferta wyjazdowa i pobytowa, przede wszystkim na wiosenno-letni sezon turystyczny.

Szczegóły »
Krakowski Salon TurystycznyKrakowski Salon Turystyczny
(2010-04-13)

W dniach 9-11 kwietnia 2010 roku odbył się w Krakowie 20 jubileuszowy Krakowski Salon Turystyczny. Stoisko Pojezierza Drawskiego w pierwsze dwa dni trwania imprezy odwiedziło wielu mieszkańców Małopolski.

Szczegóły »
GLOB Katowice 2010GLOB Katowice 2010
(2010-04-13)

W dniach 26-28 marca 2010 roku w Katowicach odbyła się XVI edycja Międzynarodowych Targów Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2010. Tradycyjnie już własne stoisko promocyjne miało tam także POJEZIERZE DRAWSKIE. Na targach gościło prawie 300 wystawców z 13 krajów.

Szczegóły »
Przekaż 1% swojego podatku na rzecz promocji i rozwoju turystyki na Pojezierzu Drawskim. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz promocji i rozwoju turystyki na Pojezierzu Drawskim.
(2010-03-31)

Zachęcamy wszystkich zakochanych w naszym regionie aby wsparli nasze wysiłki na rzecz rozwoju Pojezierza Drawskiego. Regionu o unikatowych walorach przyrodniczych i środowiskowych gdzie dbałość o o to środowisko jest, i musi być nadrzędną zasadą przy wszelkich działaniach. Poniżej zasady odpisu 1% dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego

Szczegóły »
Tragi Turystyczne ŁÓDŹ 2010Tragi Turystyczne ŁÓDŹ 2010
(2010-03-02)

W dniach 26-28 luty 2010 ponownie promowaliśmy Pojezierze Drawskie. Tym razem na Międzynarodowych Targach – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi w Hali Expo.

Szczegóły »
Tragi Turystyczne WROCŁAW 2010Tragi Turystyczne WROCŁAW 2010
(2010-03-02)

W dniach 12-14 luty 2010 w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyły się II Międzynarodowe Targi Turystyczne. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego przygotowało prezentacje naszego regionu skierowaną zarówno do mieszkańców Wrocławia jak i organizatorów turystyki w naszym kraju.

Szczegóły »
WIOSENNE TARGI TURYSTYCZNEWIOSENNE TARGI TURYSTYCZNE
(2010-01-25)

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, jak każdego roku będzie prowadzić szeroką kampanie promocyjną gmin i powiatów, członków Stowarzyszenia.

Szczegóły »
„Promocyjna oferta na weekend”. „Promocyjna oferta na weekend”.
(2009-11-18)

Gospodarstwo agroturystyczne z naszego regionu "Dworek Tradycja" z Bełcznej w gminie Łobez znalazło się wśród laureatów pierwszej edycji otwartego konkursu „Promocyjna oferta na weekend”. Do udziału w nim zaprosiła biura turystyczne, organizatorów turystyki i gestorów bazy noclegowej Polska Organizacja Turystyczna wspólnie z Polską Izbą Turystyki.

Szczegóły »
Młodzież w działaniuMłodzież w działaniu
(2009-11-12)

Stowarzyszenie POLITES – ośrodek szkolący programu „Młodzież w działaniu” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Od pomysłu do projektu”.
miejsce : Lipie k. Rąbina (woj. zachodniopomorskie) Ośrodek Edukacji Ekologicznej www.lipie.org.pl,
czas : 4 – 6 grudnia 2009


Szczegóły »
„Tour Salon” Poznań 2009„Tour Salon” Poznań 2009
(2009-10-26)

W ubiegłym tygodniu w dniach 21-24 października 2009 odbyły się niewątpliwie największe pod względem liczby wystawców targi turystyczne w Polsce. Międzynarodowe Targi Turystyczne TOUR SALON w Poznaniu obchodziły w tym roku swoje 20 urodziny.

Szczegóły »
Szlak Konny odnowiony.Szlak Konny odnowiony.
(2009-10-15)

W ostatnich dwóch miesiącach na zlecenie Stowarzyszenia odnowiony został Szlak Konny Pojezierza Drawskiego. Szlak odnowiono we współpracy z gminą Barwice oraz Borne Sulinowo na odcinku ponad 163 km.

Szczegóły »
PORZĄDKOWANIE RZEKI DRAWYPORZĄDKOWANIE RZEKI DRAWY
(2009-08-26)

JUŻ PO RAZ VII ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI POSEZONOWEGO PORZĄDKOWANIA RZEKI DRAWY
Wdniach 05 - 06 września 2009 roku odbędzie się VII edycja "PORZĄDKOWANIA RZEKI DRAWY". W ramach zaplanowanych działań porządkowany będzie 28 kilometrowy odcinek rzeki Drawy leżący na terenie Gminy Czaplinek i Gminy Złocieniec (od jeziora Drawsko i tereny przyległe do Wyspy Bielawy poprzez miejscowości Rzepowo, Głęboczek, jezioro Krosino, Budowo do Złocieńca).


Szczegóły »
XV Gwieździsty Rajd Rowerowy Pojezierza DrawskiegoXV Gwieździsty Rajd Rowerowy Pojezierza Drawskiego
(2009-06-17)

W dniach 13-14 czerwca 2009 odbył się kolejny, XV już Gwieździsty Rajd Rowerowy Pojezierza Drawskiego. W tym roku trasa naszego Rajdu wiodła do zielonej gminy Czaplinek. Wszyscy uczestnicy zjechali się do Ośrodka Wypoczynkowego „Stare Kaleńsko” w Starym Kaleńsku nad jeziorem Kaleńsko.

Szczegóły »
Nowa strona internetowa
(2009-06-01)

Witaj na naszej nowej stronie internetowej.

Szczegóły »
Szczecin - Piknik nad Odrą 2009Szczecin - Piknik nad Odrą 2009
(2009-05-12)

W dniach 9-10 maja 2009 odbył się w Szczecinie doroczny Piknik nad Odrą -W jego ramach przeprowadzono już po raz 18 Targi Turystyczne MARKET TOUR. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego wzięło czynny udział w tej imprezie organizując stoisko promocyjne Pojezierza Drawskiego.

Szczegóły »
LATO 2009 targi w Warszawie
(2009-04-30)

W dniach 24-26 kwietnia 2009 r. w Warszawie odbyły się XIV Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2009. Zorganizowane przez SGiPPD stoisko Pojezierza Drawskiego prezentowane było w ramach dużego wspólnego stoiska Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowanego przez szczecińską Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną (ZROT).

Szczegóły »
Walne Zgromadzenie SGiPPD
(2009-04-29)

Dnia 17 kwietnia 2009 o godzinie 12:00 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego.

Szczegóły »
Wiosenne Targi Turystyczne 2009
(2009-04-08)

W tym roku stoisko prezentowano już na trzech imprezach targowych; w dniach 6 - 8 lutego 2009 na I Międzynarodowych Targach Turystycznych WROCŁAW 2009 (patrz wcześniejsze aktualności) w dniach 27 - 29 marca 2009 na XV Międzynarodowych Targach Turystyki GLOB 2009 w Katowicach oraz w dniach 3-5 kwietnia na XIX Krakowskim Salonie Turystycznym. Stoisko targowe tradycyjnie obsługują członkowie Rady Programowej SGiPPD oraz pracownicy samego Stowarzyszenia.

Szczegóły »
„Pojezierze Drawskie – zachować dla przyszłych pokoleń”
(2008-12-29)

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego zakończyło realizacje projektu ekologicznego pn. „Pojezierze Drawskie – zachować dla przyszłych pokoleń”.

Szczegóły »«Sierpień» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.